Toelichting regeerakkoorden ' Nieuw evenwicht, toekomst verzekerd'.