Vrouw en maatschappij: interessante debatavond over onderwijs