CD&V juicht oprichting welzijnsraad toe


dinsdag, 28 maart, 2017
CD&V juicht oprichting welzijnsraad toe

Onze stad kent heel wat adviesraden, zoals bijvoorbeeld de mobiliteitsraad, milieu- en natuurraad of de economische raad. Ze vormen een belangrijke brug tussen burger en beleid. Via de lokale adviesraden kunnen burgers immers hun stem laten horen.

Afgelopen maandag werd op de gemeenteraad de oprichting van een nieuwe adviesraad goedgekeurd: de welzijnsraad. CD&V Lier-Koningshooikt kan dit alleen maar toejuichen. Participatie en inspraak van burgers zijn voor ons van groot belang.

We zijn echter ook kritisch. Meer en meer horen we dat de adviesraden van deze legislatuur in de praktijk lege dozen zijn. Er wordt amper advies gevraagd, laat staan dat er rekening wordt gehouden met het uitgebrachte advies. Erg ontmoedigend voor de vele vrijwilligers in deze raden. We zullen dan ook nauwgezet toekijken dat de doelstellingen van deze nieuwe adviesraad, alsook van de anderen, niet uit het oog verloren worden.

Meer weten over de gemeentelijke adviesraden? Klik hier.