Gestuntel met reglementen verhuur stadhuis


dinsdag, 6 juni, 2017
Gestuntel met reglementen verhuur stadhuis

De gemeenteraad diende zich op 29 mei uit te spreken over de modaliteiten voor de verhuur van de bovenverdieping van het stadhuis (bestemd voor ontvangsten, presentaties… én huwelijksrecepties). Op zich een goed idee. Het was trouwens toenmalig CD&V-schepen Koen Breugelmans die tijdens vorige legislatuur in het schepencollege voorstelde om het stadhuis na de verhuis van de administratieve diensten naar de Dungelhoeff open te stellen als ontvangstlocatie. Jaren later is het eindelijk zover.

Tijdens de voorbereidende commissies maakten meerdere fracties (ook CD&V) heel wat opmerkingen op de voorgestelde reglementen. Maar daar was blijkbaar nadien door de meerderheid onvoldoende over nagedacht, want vele vragen bleven tijdens de gemeenteraad onbeantwoord. Vooral het reglement dat de huwelijksrecepties behandelt bleek onsamenhangend en onlogisch. De discussie en de onenigheid binnen de meerderheid leidde de gemeenteraadsvoorzitter er zelfs toe de zitting te schorsen voor verder intern overleg tussen NVA en OPEN VLD. Na deze onderbreking werd de bespreking van dit reglement verdaagd naar volgende zitting. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd.