Recent bekloeg de directeur van de Basisschool aan de Spoorweglei zich over de onveilige situatie aan de schoolomgeving door de werken op de hoek van de Spoorweglei en de Antwerpsesteenweg. Het voetpad was er volledig versperd, het zebrapad liep dood op een werfafsluiting en vracht- en bestelwagens stonden foutgeparkeerd, waardoor kinderen tot in het midden van de rijweg moesten om voorbij de werken te geraken.

Dit is spijtig genoeg geen alleenstaand gegeven. Regelmatig doen zich gelijkaardige situaties voor in het kader van werken (bv. bij de werken aan de Gasfabriek en recent nog bij de werken aan de vest aan de Leuvensepoort). Nochtans is er sinds enkele jaren een “Technisch reglement inname openbaar domein bij werven en verbouwen” in voege bij de stad. Dit voorziet o.a. in de verplichting om een inrichtingsplan van de werf op het openbaar domein en een signalisatieplan te bezorgen. Indien ook fietsers belemmerd worden dient hier extra zorg aan te worden besteed (“fietsertoets”).

CD&V interpelleerde hierover het stadsbestuur tijdens de gemeenteraad van 24 april ll. De bevoegde schepen bevestigde dat het “Technisch Reglement” effectief gehanteerd wordt bij de aanvragen en dat er ook wordt opgevolgd of de in de vergunning door de stad opgelegde voorwaarden effectief worden nageleefd. Zo zijn er pro-actieve controles bij aanvang of tijdens de duur van de werken en wordt er ook ter plaatse gegaan na klachten van omwonenden of andere weggebruikers.

Toch werden er de afgelopen twee jaar 111 inbreuken vastgesteld, waarvan er 68 werden beboet. CD&V drong er bij het stadsbestuur alvast op aan om nog meer toe te zien op de correcte én volledige toepassing van de met de aannemers gemaakte afspraken, zeker op die plaatsen waar veel zwakke gebruikers passeren (zoals scholen, kinderopvanglocaties, ziekenhuizen, sport-en spellocaties…).

Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.