Vanavond werd op de gemeenteraad het budget voor 2017 ter goedkeuring voorgelegd. De keuzes die hierin gemaakt zijn, zijn voor CD&V onvoldoende. Onze fractieleider Koen Breugelmans argumenteerde vanavond met zijn tussenkomst waarom het budget 2017 niet op onze goedkeuring kon rekenen.


1. ONZE GROOTSTE BEKOMMERNISSEN
Vooral de te beperkte ondersteuning aan het Lierse verenigingsleven baart ons zorgen. Een verhoogde toelage aan Lier Centraal is tof, maar wat met de talrijke andere wijkverenigingen in Lier en Koningshooikt die elke zomer trachten om met eigen middelen artiesten naar hun wijk te halen? Dit wordt jaar na jaar moeilijker. Het stadsbestuur lijkt op dit vlak een centraliseringsbeleid te voeren waarbij sterk lokaal verankerde verenigingen de dupe zijn. Er wordt trouwens in het algemeen te weinig gevolg gegeven aan hun verzuchtingen.

Onze fractie heeft zoals steeds de bezorgdheid geuit over het belangrijkste kunsthistorische en toeristische patrimonium van onze stad: de Sint-Gummaruskerk. De hekken die al jaren kerkgangers en toeristen waarschuwen voor vallende stenen zullen tot het einde van deze legislatuur het stadsbeeld ontsieren. Dit is en blijft de grootste schandvlek op het cultuur- en toeristisch beleid van dit bestuur.

2. DE KRACHT VAN UITSTEL
We blijven op onze honger zitten wat echte inhoudelijke projecten betreft. In het budget en meerjarenplan staan voornamelijk projecten die al eerder in budgetten waren opgenomen, maar steeds verder worden opgeschoven in de tijd.
We vinden zelfs nog enkele projecten terug die dateren uit de vorige legislatuur. Denk bijvoorbeeld aan de restauratie van Den Bril of de fietspaden langs de grote invalswegen die al jarenlang op de planning staan. Ook het gevaarlijke fietspad langs de N10 tussen Lier en Koningshooikt lijkt ondertussen, verder weg dan ooit. Door het uitstellen of niet realiseren van projecten die in het verleden op de planning stonden, kan het stadsbestuur nu ook uitpakken met enkele financiële meevallers.

3. EEN PLUIM VOOR DE SPORTHAL
De sporthal op de site van het Atheneum aan de Leuvensevest is wél een knappe realisatie. We juichen toe dat de Lierse sportclubs op deze manier bediend worden. De huidige sportinfrastructuur in onze stad is immers ontoereikend. We hebben echter nog het raden naar de financiële en operationele afspraken tussen de verschillende partners over de realisatie van de sporthal. Bijkomend stellen we ons vragen over de vrijgekomen ruimte van de sporthal bij het project Hoge Velden, waar men tot op heden nog geen invulling voor heeft.

Omdat de accenten die gelegd worden niet de onze zijn, keurden we het budget voor 2017 niet mee goed. De volledige tussenkomst van onze fractieleider Koen vind je hier terug.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.