Lier treedt (alsnog) toe tot het Burgemeestersconvenant. Hiermee verbindt de stad zich ertoe om tegen 2020 20% minder CO2 de lucht in te sturen. ‘Driewerf hoera!’ klinkt het bij JONGCD&V Lier-Koningshooikt, want het is reeds het derde voorstel van de jonge christendemocraten waarmee in korte tijd aan de slag werd gegaan.

 

Dat (jonge) christen-democraten met het klimaat en het milieu begaan zijn, mag intussen al lang duidelijk zijn. Ook in Lier wilde de jongerengeleding van CD&V het stadsbestuur er op wijzen dat het bestaande Klimaatactieplan van de stad nog voor enige verbetering vatbaar was.

“Naast onze suggesties voor meer open communicatie omtrent het plan en voor een verbeterd informatieaanbod inzake milieu, pleitten we met de jongeren ook voor de uitbreiding van de maatregelen uit het plan naar álle Lierse inwoners. Concreet vonden we het bijvoorbeeld jammer dat de stad een groepsaankoop voor elektrische fietsen voorzag voor het stadspersoneel, maar niet voor haar inwoners, terwijl we toch allemaal verantwoordelijk zijn voor de toekomst van onze planeet. Dat de stad onlangs aankondigde dat er in het voorjaar van 2017 ook een groepsaankoop voor particulieren wordt georganiseerd, stemt ons natuurlijk heel blij”, vertelt voorzitster Stéphanie Van Campenhout.

Een laatste suggestie van de jongeren betrof de toetreding tot het burgemeestersconvenant; iets wat het bestuur ook reeds na een mondelinge vraag van Groen! had afgewimpeld, ‘omdat men niet de indruk wil geven dat de verantwoordelijkheid enkel bij de stad ligt om de verlaging van de CO2-uitstoot te realiseren’. “Vermits reeds veel burgemeesters het convenant ondertekend hebben, zijn we blij dat we met de jongeren ook hier onze slag hebben thuis gehaald en onze stad niet achterop blijft”, zegt Stéphanie.

Men zegt tot slot dat alle goede dingen per drie komen. Zo mochten de jongeren op 13 september op de Economische Raad hun voorstellen om de aanpak van de winkelleegstand in het centrum te verbeteren, gaan presenteren. “Dat we ook daar te horen kregen dat men bereid is om hiermee aan de slag te gaan en enkele pistes te onderzoeken, maakt duidelijk dat we wel degelijk op het beleid kunnen wegen en het kunnen aansporen tot verbetering. We hopen dan ook dat het bestuur ook in de toekomst onze voorstellen verder ter harte neemt”, besluit de voorzitster.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.