Mijn eerste campagne: inhoud, durf en positivisme

Onze lijsttrekker Stijn Coenen kroop in zijn pen om zijn wensen en dromen voor 2018 met jullie te delen. De komende weken en maanden mag je nog meer van zijn overpeinzingen, gedachten en ideeën verwachten op onze website en Facebook.

Met de communicatie over de lijsttrekker van de grootste fractie in de gemeenteraad lijkt de campagne voor de lokale verkiezingen van oktober 2018 echt op gang getrokken. Het wordt mijn eerste campagne. Een cruciale campagne: in 2018 beslis je op welke manier de toekomst van ons Lier en Koningshooikt vorm zal krijgen. In een versnipperd politiek landschap zal het de komende jaren van belang zijn om over de partijgrenzen heen een sterk project te realiseren en samen te werken voor het goed van onze stad.

Voor jou als kiezer is het belangrijk zicht te krijgen op de ambities van de verschillende partijen. Zo kan je geïnformeerd je keuze maken en de juiste klemtonen voor het beleid aangeven. Als nieuweling in de politiek hoop ik dat dát de focus wordt van de campagne: waar willen we naartoe met onze stad? Welke projecten zijn cruciaal om het leven in Lier en Koningshooikt verder te verbeteren en klaar te maken voor de toekomst. 

We moeten verder bouwen op het werk van de huidige meerderheid. De recente communicatie van de coalitiepartijen zet hun verwezenlijkingen in de verf. Terecht: wanneer je iets goed doet, ben je daar fier op en mag je dat naar buiten brengen. Ik vind het wel belangrijk dat je je daarbij beperkt tot de eigen verwezenlijkingen en dat je je niet laat verleiden tot halve waarheden.

N-VA is fier op de schuldafbouw die de afgelopen jaren gerealiseerd werd. Flink zo. Dat mag. Het is ook een goede zaak voor de stad en haar inwoners. Maar in het discours doet men de waarheid enigszins geweld aan. Er wordt vooral gewezen op de “chaos” die men “opkuiste” en op de financiële ruimte die gecreëerd werd. Ik heb zelf schuld noch verdienste aan de vorige legislatuur, maar wil graag een belangrijke vaststelling meegeven: N-VA en de toenmalige schepen van Financiën, thans burgemeester, was mee verantwoordelijk voor alle grote projecten die aan het begin van de legislatuur in de meerjarenplanning werden ingeschreven. Daarnaast is de financiële ruimte die er deze legislatuur is gekomen – een stijging van 13,98% in de inkomsten, alles bij elkaar zo’n 28 miljoen euro – voornamelijk te danken aan de groei van het aantal inwoners. Die groei is onder meer het gevolg van projecten groot en klein die klaargezet werden in de vorige legislatuur.

Ik hoop uit de grond van mijn Liers hart dat de campagne toekomstgericht zal zijn. Ik kijk uit naar discussies over ideeën en projecten die het verschil maken voor jou als inwoner van Lier of Koningshooikt. Dat we het over een toekomstbeeld kunnen hebben. Over hoe we Lier en Koningshooikt zien evolueren. En ik hoop dat het over meer kan gaan dan over hoe “slecht” het wel was zes jaar geleden. Daar heeft niemand iets aan en zetten we geen stappen mee vooruit.

Tot slot: je bent van harte welkom op ons 2de ateLIER op 20 januari om 15u30 in de Colibrant (Deensestraat 6-7). Discussieer mee hoe samenleven in Lier vorm kan krijgen. En hef aansluitend (vanaf 18u00) met ons het glas op een bruisend 2018, tijdens onze feestelijke nieuwjaarsreceptie.

Hartelijke groeten,
Stijn

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.