GEMEENTERAAD 19.12.2016
BUDGET 2017: TUSSENKOMST NAMENS CD&V

Mevrouw de voorzitter, beste collega’s

Ter goedkeuring ligt vanavond het budget 2017 voor.

2017, het laatste volledige jaar voor de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen en traditioneel het jaar waarin het stadsbestuur uitpakt met die dossiers die zij sinds het begin van de coalitie heeft opgestart. Alles ging immers veranderen.

Wat stellen we vast.

Vooreerst dat er wel wat financiële meevallers waren :

  • het positieve resultaat van het budgetjaar 2015 (evenwel voor een groot deel te wijten aan het niet-realiseren van de vooropgesteld investeringen. Slechts 33% van de gebudgetteerde investeringen werd toen uitgevoerd) (meer dan 2,6 mio EUR);
  • de impact van de brandweerhervorming waarbij het bestuur langs de kassa passeert voor investeringen die de afgelopen lesgislaturen zijn gebeurd in het onroerend goed en het rollend materiaal van de Lierse brandweer (meer dan 3 mio EUR);
  • de inkomsten uit de verkoop van patrimonium en de grondaandelen van de, ook van de vorige legislatuur, nieuwbouwprojecten als de Dungelhoeff, de Gasfabriek, Sion en andere verkavelingen (ca. 7 mio EUR in de periode 2014-2018).
  • de toename de laatste jaren van de ontvangsten uit de personenbelasting en de onroerende voorheffing op basis van diezelfde investeringsprojecten en. Weliswaar licht getemperd door de maatregelen van de federale overheid mbt. de taxshift, maar toch nog altijd ca. 2,3 mio EUR meeropbrengst in 2019 dan in 2014;

Met enige trots wordt dan ook uitgepakt met de mededeling dat de komende 3 jaren (2017-2018 -2019) nog voor 33 mio EUR zal geïnvesteerd worden, dit is 11 mio EUR per jaar. Veiligheidshalve staat er in het document bij vermeld dat de stadsdiensten maar 7 à 8 mio EUR per jaar aankunnen. We mogen er dus vanuit gaan dat een kleine 30% van de vooropgestelde investeringen niet of zeker niet binnen de vooropgestelde termijn zullen gerealiseerd worden. Dit verzwijgt men natuurlijk wel in de persberichten waar met een gevuld investeringsprogramma wordt uitgepakt.

Maar ook wat de inhoudelijke projecten zelf betreft weinig nieuws. Het betreft vaak projecten die al eerder in de budgetten waren opgenomen, maar steeds in de’ tijd werden opgeschoven. Sommige dateren zelfs nog van vorige legislatuur. Zo bv. de restauratie van Den Bril die, dixit de schepen vorige jaar rond deze tijd, zou starten in februari 2016.

De fietspaden langs de grote invalswegen gaan al jaren mee. Ook hier werd verkondigd dat de Kesselsesteenweg in 2016 zou aangevat zijn.

Het fietspad langs de N10 tussen Lier en Koningshooikt lijkt ondertussen, onder meer door een juridische procedure, verder weg dan ooit.

En ik vermoed dat het bestuur dit ook wel door heeft en vandaar dan toch voor 2018 één echt nieuwe realisatie op zijn palmares wil schrijven: een sporthal op de site van het Atheneum aan de Leuvensevest. Op zich uiteraard een goede zaak dat de Lierse sportclubs op die manier bediend worden. De financiële en operationele afspraken tussen de stad, het Atheneum en het gemeenschapsonderwijs zijn ons echter onvoldoende gekend om over de opportuniteit te kunnen oordelen. Bovendien was in het recente verleden op zijn minst nog één andere Lierse school kandidaat om met de stad samen te werken in het kader van sportaccomodatie. Of beide “projecten” voldoende tegen elkaar afgewogen werden: daar hebben wij het raden naar.

Deze keuze van het bestuur heeft natuurlijk consequenties voor het project Hoge Velden, waar men de komende jaren blijft inzetten op het verwerven van de gronden, maar waar momenteel geen invulling bekend is voor de vrijgekomen ruimte van de sporthal. Het ontwikkelen van een visie daarop dringt zich op. Alhoewel het geen slechte zaak is dat dit wordt overgelaten aan het toekomstige stadsbestuur na 2018.

Het uitblijven van een voldoende aantal voetvalvelden voor Lierse sportverengingen op Liers grondgebied kan evenwel alleen maar betreurd worden.

Een andere – jaarlijks weerkerende opmerking van onze fractie – is onze bezorgdheid over hoe dit bestuur blijvend omgaat met het belangrijkste kunsthistorische en toeristische patrimonium van onze stad, de Sint-Gummaruskerk. De hekken die al jaren kerkgangers en toeristen waarschuwen voor vallende stenen zullen tot het einde van deze legislatuur het stadsbeeld ontsieren. Dit is en blijft de grootste schandvlek op het cultuur- en toeristisch beleid van dit bestuur.

De leegstand van winkels in het kernwinkelgebied blijft groot, zeker ook aan de oostzijde ervan. We kunnen er moeilijk bij dat dit bestuur in deze zone geen infrastructurele aanpassingen overweegt. De Rechtestraat is de enige winkel-zijstraat van de Grote Markt die nog niet werd heraangelegd. Maar ook de Vismarkt en het Kard.Mercierplein, pleinen met heel veel potentieel, zijn voor vele bezoekers aan onze stad die hun wagen parkeren op de Gasthuisvest of de KTA-site de eerste, maar weinige functionele en uitnodigende locaties die zij op hun weg naar het centrum doorkruisen.

Tot slot willen wij ook de te beperkte ondersteuning aan het Lierse verenigingsleven aankaarten. Er is op zich niets mis mee met een verhoogde toelage aan Lier Centraal. Maar daarnaast zijn er in Lier en Koningshooikt talrijke wijkverenigingen die elke zomer trachten met eigen middelen artiesten naar hun wijk te halen in het kader van hun wijkfeesten. Elk jaar wordt dit voor hen moeilijker. Nochtans lokken zij vaak meer bezoekers dan het Lier Centraal-festival. Ook hebben zij de stellige indruk dat dit stadsbestuur op dit vlak een centraliseringsbeleid voert waarbij festiviteiten op de markt dienen te worden geconcentreerd. Sterk lokaal verankerde verenigingen voelen zich hiervan de dupe.

Op wijkwerking in het algemeen zou overigens meer mogen ingezet worden. Wijkverenigingen worden nog wel aanhoord, maar aan hun verzuchtingen wordt onvoldoende gevolg gegeven. De vraag naar bv. aankondigingsborden die door een wijkcomité enkele maanden geleden werd gesteld, werd vermoedelijk bij de budgetbesprekingen niet eens opnieuw onderzocht.

Mevrouw de voorzitter, beste collega’s

De financieel beheerder en zijn medewerkers wil ik nog danken voor de opmaak en toelichting van dit budget. Maar het stadsbestuur zal het - voor zover het daar al wakker van zou liggen - zonder de goedkeuring van onze fractie moeten doen omdat dit budget en de meerjarenplanning de verderzetting zijn van keuzes die onvoldoende de onze zijn.

Koen Breugelmans
fractieleider

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.