Kan je deze mail niet lezen? Klik hier
CD&V Lier-Koningshooikt | Nieuwsflash Extra: 18 december 2017
Tussenkomst CD&V Lier-Koningshooikt n.a.v. budget 2018: "Te veel verkiezingspamflet"
We bezorgen je graag de krachtlijnen van de tussenkomst die fractieleider Koen Breugelmans namens de CD&V-fractie deed over het budget 2018 en de meerjarenplanning 2018-2020. Het budget en de nieuwe meerjarenplanning werden besproken op de gemeenteraad van vanavond 18 december 2017.
De integrale tekst kan je terugvinden op onze website. Kijk onderaan dit artikel voor de link.
Het budget en de meerjarenplanning gaan uit van de gekende uitgangspunten. Graag nuanceren we echter enkele zaken:
  • Besparingen op personeel: waar in het verleden werd gesteld dat hierdoor niet aan de dienstverlenging werd geraakt, stellen we vandaag vast dat het bestuur tot het inzicht is gekomen dat bv. de uitvoering van de actie “Proper Lier” niet zonder bijkomende personeelsinzet mogelijk is;
  • Er zijn geen belastingverhogingen. Dit geldt inderdaad voor de opcentiemen O.V. en de aanvullende personenbelasting, maar globaal is de druk voor de Lierenaar en Hooiktenaar deze legislatuur wél verhoogd (o.a. omwille van de indexering van alle retributies bij het begin van de legislatuur). Ook de afvaltaks wordt zo aangevoeld;
  • Een realistisch investeringsprogramma. We voorspelden vorig jaar al dat de vooropgestelde investeringen niet (meer) zouden kunnen worden gerealiseerd. De stadsdiensten kunnen immers slechts 7 à 8 miljoen euro per jaar verwerken. Gevolg is thans dat enkele projecten "worden omgezet naar een meer operationele uitvoering". Lees: uitgesteld.
We zijn blij vast te stellen dat het stadsbestuur enkele van onze opmerkingen van de voorbije maanden heeft meegenomen. Reeds eind 2015 betwijfelden we of het voorziene bedrag voor de inrichting van het nieuwe stadsmuseum zou volstaan om er een museumsite van te maken die beantwoordt aan de hedendaagse normen. Vandaag stellen we met voldoening vast dat bijkomend budget werd voorzien.
Ook inzake de Sint-Gummaruskerk heeft men eindelijk gehoor gegeven aan de bezorgdheid die we hier al sinds 2014 over uiten. Elk jaar hebben wij tijdens de budgetbesprekingen de stopzetting aangeklaagd van de restauratie van de kerk. Ondertussen is het bij het bestuur ook doorgedrongen dat er over dit dossier wel wat commotie is bij de Lierenaar of heeft men inspiratie opgedaan bij een van de acties die CD&V hierover heeft opgezet.
Op vlak van welzijn vernamen wij dat een herlocalisatie van het sociaal restaurant van de Maasfortbaan naar De Kozak (aan de Pannenhuisstraat) wordt bekeken. We willen niets uitsluiten, maar vragen een grondige analyse van de voor- en nadelen van een eventuele verhuis, in overleg met de gebruikers.
Jammer genoeg werd géén gevolg gegeven aan onze bekommernis m.b.t. de ondersteuning van onze talrijke verenigingen. Zo bv. de wijkverenigingen die elke zomer trachten met eigen middelen wijkfeesten te organiseren. Elk jaar wordt dit voor hen moeilijker.
Tot slot vragen wij het bestuur meer zorg te besteden, zowel inhoudelijk als organisatorisch, aan de infovergaderingen die de stad organiseert. De afgelopen maanden waren wij getuige van enkele vergaderingen die bij de aanwezige inwoners meer frustratie creëerden dan dat zij antwoorden op hun vragen boden. Op wijkwerking zou in het algemeen meer mogen ingezet worden. Wijkverenigingen worden nog wel aanhoord, maar aan hun verzuchtingen wordt onvoldoende gevolg gegeven.
De verkiezingen van 14 oktober 2018 zijn in zicht en dit budget leest voor ons iets te veel als een verkiezingspamflet.
Budget 2018: Te veel verkiezingspamflet

Op de Lierse gemeenteraad van 18 december 2017 werden het Budget 2018 en de aangepaste…

Lees meer