Kan je deze mail niet lezen? Klik hier
Nieuwsflits december 2017
Nieuwsflits CD&V Lier-Koningshooikt | december 2017
CD&V Lier-Koningshooikt wenst jou, je familie en al je dierbaren een zalig kerstfeest en een warm & vreugdevol 2018. Een jaar vol energie en goesting ook. Een jaar vol Lier & Koningshooikt. Santé alvast!
Nieuwjaarsreceptie 20/01: zorg dat je erbij bent
We nodigen je van harte uit op onze feestelijke nieuwjaarsreceptie op zaterdag 20 januari 2018.
Je bent welkom vanaf 18u00 in de kapel van CC Colibrant (Deensestraat 6-7). Als gastspreker verwelkomen we Sammy Mahdi, nationaal voorzitter van JONGCD&V. Zijn donzige hond Pamuk - wereldberoemd in Vlaanderen sinds De Slimste Mens ter Wereld - is ook van de partij!
Ook onze lijsttrekker Stijn Coenen zal het woord nemen. En... we hebben meer nieuws voor je i.v.m. onze lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018.
Kom dus zeker af... en breng familie, vrienden & kennissen mee. Tot dan!
Voor de agenda's: 2de ateLIER en Quiz JONGCD&V
Noteer alvast in je agenda: ons tweede Plant-Je-Idee ateLIER op zaterdag 20 januari 2018. Een open denk- en debatmoment waarop elke Lierenaar en Hooiktenaar met een gedacht over onze stad welkom is!
De thema's van het tweede ateLIER zijn: jeugd, gezinnen & senioren enerzijds en armoede, integratie & zorg anderzijds.
Om 15u30 beginnen we eraan, om 18u00 ronden we af. Plaats van afspraak is CC Colibrant (Deensestraat 6-7).
Meer info vind je op onze website.
Voor de volledigheid: het laatste ateLIER zal doorgaan op zondag 25 maart en de thema's mobiliteit, wonen & duurzaamheid aansnijden.
Op zaterdag 17 februari 2018 organiseert JONGCD&V Lier-Koningshooikt opnieuw z'n jaarlijkse quiz
Weet je nog hoeveel medailles we behaalden op de voorbije Olympische Spelen? Of in welk jaar de Beeldenstorm plaatsvond? Tijd om je geheugen op te frissen en je klaar te stomen voor deze quiz dan!
Er zijn prachtige (Lierse) prijzen te winnen. En een consumptieprijs voor de hongerigen en dorstigen.
  • Zaterdag 17 februari 2018;
  • Start 20u00 (deuren om 19u30);
  • Max. 6 personen per ploeg, € 15 per ploeg;
  • Inschrijven via jongcdenvlier@gmail.com
Uit de gemeenteraad: Budget 2018 en Fietsbeleidsplan
Eerder deze week stuurden we je een extra Nieuwsflash n.a.v. de bespreking en goedkeuring van het Budget 2018 en de Meerjarenplanning 2018-2020 in de gemeenteraad.
Samengevat? Er zit veel eten en drinken in het geheel. Daar doen we niet flauw over. Wat goed is mag benoemd worden. Zo zijn we verheugd vast te stellen dat - in lijn met onze eigen bekommernissen - de restauratie van de Sint-Gummaruskerk opnieuw is opgenomen in de begroting en er meer middelen worden vrijgemaakt voor onze musea.
Wel blijven we op onze honger zitten m.b.t. de ondersteuning van onze talrijke verenigingen. Ook hebben we vragen bij de manier waarop het stadsbestuur omgaat met de adviesraden en inspraak van bewoners in het algemeen. Daar is nog veel ruimte voor verbetering. Echte en goed georganiseerde inspraak kan een meerwaarde betekenen voor projecten én het draagvlak ervoor.
Het geheel leest ons iets te veel als een verkiezingspamflet.
Onze hele tussenkomst vind je terug op onze website.
Op de gemeenteraad van december werd ook het nieuwe Fietsbeleidsplan van de stad Lier besproken en goedgekeurd. 
Eerst en vooral: we zijn érg blij dat het fietsbeleidsplan er is. Lier & Koningshooikt hebben alles in zich om een fietsparadijs te zijn, maar er is nog werk aan de winkel. 
We keurden het plan dan ook mee goed, niet als een beleidsplan voor de resterende duur van deze legislatuur, maar als een plan dat een de oplijsting maakt van de problematiek en een analyse biedt van te nemen maatregelen en uit te voeren acties.
Het is belangrijk dat dergelijk plan er is. Er zijn veel goede intenties in verwerkt. Zaak zal zijn om de gemaakte doelstellingen ook effectief te verwezenlijken en er een concreet plan van aanpak en opvolging op te plakken.  
Dit zal grotendeels aan de volgende bestuursploeg zijn. Daarbij pleiten wij ervoor om de verdere uitwerking van dit plan in nauw overleg met de betrokken stakeholders vorm te geven.
We zijn dus samen met u erg benieuwd naar de toekomst!