Kan je deze mail niet lezen? Klik hier
Nieuwsflits januari 2018
Samenwerken loont: KVK Hooikt en CD&V leggen samen concreet plan voor kunstgrasveld op tafel
Eind vorige week kwamen we naar buiten met een concreet en financieel haalbaar plan voor een kunstgrasveld op de velden van KVK Hooikt. De samenwerking met de club vloeit voort uit de gesprekken die onze afdeling voert in de voorbereiding van het verkiezingsprogramma. Bestuurslid Rutger Wuyts stelde zijn kennis en ervaring – hij is o.m. jeugdcoördinator bij KSK Heist – ter beschikking om samen met de club een concreet en financieel haalbaar dossier uit te werken.
"Een mooi voorbeeld van hoe wij aan beleid willen doen", zegt onze lijsttrekker Stijn Coenen tevreden. "In overleg met onze clubs en verenigingen, samen zoeken naar creatieve oplossingen die goed zijn voor iedereen: clubs, spelers en hun ouders, stad en stadskas. We hebben hopelijk allemaal hetzelfde doel: Lier & Koningshooikt nog aangenamer maken om te wonen en te werken. En te sporten.
Samen met KVK Hooikt steken we de hand uit naar het stadsbestuur om het dossier samen te realiseren. Op de gemeenteraad van afgelopen maandag ondervroeg onze fractieleider Koen Breugelmans het stadsbestuur hier alvast over. Heel concreet werd niet geantwoord op onze vragen. Er werd vooral verwezen naar de realisatie van de site 'Hoge Velden'. In ons persbericht haalden we echter zélf al aan dat de Hoge Velden voor ons een noodzakelijk project zijn in de volgende legislatuur, maar dat ze niet zullen volstaan om alle noden op het vlak van sportinfrastructuur in Lier & Hooikt te lenigen. Meer is nodig. Plus est en vous stadsbestuur!
Wat als ... iederéén kon gaan stemmen?
Het lijkt een evidentie: gaan stemmen wanneer het verkiezingen zijn. Toch vraagt het voor heel wat – voornamelijk oudere en minder mobiele - Lierenaars en Hooiktenaren veel extra inspanningen. Ook voor de bewoners van onze woonzorgcentra ligt het vaak moeilijk.
En dat is jammer, want iedereen heeft het recht om te stemmen. CD&V wil ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen die dat willen hun stem ook echt kunnen uitbrengen. Met een beetje extra inspanningen komen we al ver.
In het verleden onderzocht onze fractieleider Koen Breugelmans als schepen of er kiesbureaus konden ingericht worden in de woonzorgcentra. Ideaal bleek dat niet. Er zijn heel wat praktische beslommeringen.
Op de gemeenteraad van afgelopen maandag vroeg Koen om naar Nederlands voorbeeld de mogelijkheid van mobiele stembureaus te onderzoeken. Zo'n bureaus zouden het o.m. voor bewoners van onze woonzorgcentra heel wat makkelijker maken om hun stem uit te brengen.
Het schepencollege toonde alvast bereidheid om in te gaan op onze vraag en de mogelijkheid van een mobiel stembureau te onderzoeken. Zo zullen onder meer de praktische haalbaarheid en kostprijs bekeken worden. We volgen dit uiteraard verder op!
Bekijk hier de foto's van onze nieuwjaarsreceptie
Modellijst gemeenteraadsverkiezingen bekend
Op onze nieuwjaarsreceptie maakten we de modellijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober bekend. Naast onze lijsttrekker Stijn Coenen, zullen ook Evi Van Camp (plaats 2), Koen Breugelmans (plaats 3), Stéphanie Van Campenhout (plaats 4) en Gert Van Eester (lijstduwer) zich volop smijten voor CD&V Lier-Koningshooikt.
We kiezen hiermee resoluut voor vernieuwing, verjonging en verbreding. We gaan voor een mix van mensen met jarenlange lokale ervaring en ‘jong geweld’, van mensen met een ‘CD&V-stamboom’ en mensen die zich elders inzetten voor Lier & Koningshooikt. Mensen die verbinden. Mensen die bruggen bouwen.
De komende periode maken we stap voor stap de rest van onze lijst bekend.
Wil je de kandidaten beter leren kennen? Rep je dan naar onze wie-is-wie-pagina op de website.
Geslaagd 2de ateLIER achter de rug!
Voorafgaand aan onze nieuwjaarsreceptie, vond op zaterdag 20 januari ons 2de #PlantJeIdee ateLIER plaats. De thema’s van ons tweede publieke denk- en debatmoment waren aan de ene kant armoede, integratie en leven met een zorgnood, en aan de andere kant jeugd, gezinnen & senioren.
Meer dan 60 ideeën lagen op tafel, maar in het bijzonder viel de aandacht voor buurten en buurtwerking, armoedebestrijding en geestelijke gezondheidszorg op.
Al ingeschreven voor de quiz van JONGCD&V?
Op zaterdag 17 februari organiseert onze jongerenafdeling haar tweede quiz. Plaats van afspraak is opnieuw PC Heilig Hart, Eeuwfeestlaan 60 in Lier.
 
>
>
>
>