Kan je deze mail niet lezen? Klik hier
Onze blik op het bestuursakkoord
Afgelopen gemeenteraad wierp onze fractieleider Stijn Coenen zijn blik op het bestuursakkoord van N-VA en OpenVLD. Eerst en vooral sprak hij zijn waardering uit voor een aantal punten die we als CD&V volop steunen en die ook in ons verkiezingsprogramma terug te vinden waren. Inspraak van burgers, inzetten op het onderhoud en restauratie van onze monumenten en een mobiliteitsveiligheidsscan in de buurt van elke school bijvoorbeeld.
Maar daarnaast drukte hij zijn ontgoocheling uit, vooral omdat de ambitie in dit akkoord ver te zoeken is. Een heel aantal zaken rond thema’s als klimaat en duurzaamheid, sociaal beleid, mobiliteit, vrije tijd en onze deelgemeente Koningshooikt wekken onze bezorgdheid omdat ze onvoldoende toekomstgericht zijn.
Speeches nieuwjaarsreceptie
Zaterdag 19 januari vond de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van onze afdeling plaats in CC 't Spui. We verwelkomden er Koen Van den Heuvel, fractieleider en lijsttrekker voor het Vlaams Parlement in mei, die een vurig pleidooi hield voor een campagne vol zelfvertrouwen, redelijkheid en gezond verstand. Ook onze voorzitter Maxime Penen (die op de receptie opnieuw voor 3 jaar verkozen werd) en kersvers fractieleider Stijn Coenen namen de microfoon in de hand.
Foto's nieuwjaarsreceptie
Kon je er zelf niet bij zijn op onze sfeervolle receptie of wil je graag nog eens nagenieten?
Bezorgdheid buslijnen Koningshooikt
Mobiliteit is een thema dat iedereen bezighoudt. Vorig jaar besliste het college om in het kader van het decreet Basisbereikbaarheid aan te sluiten bij de vervoersregio Antwerpen en de Mechelse vervoersregio te verlaten. Uit de plannen waarover we nu beschikken, blijkt dat de lijnen 560 en 561 uit het kernnet geschrapt zouden worden.
Kersvers gemeenteraadslid Evi Van Camp vroeg afgelopen maandag tijdens de gemeenteraad naar de stand van zaken, en probeerde – tevergeefs – te polsen naar de alternatieven die het college voorziet om de basisbereikbaarheid tussen Lier en Koningshooikt enerzijds, en de verschillende wijken en verbindingen naar Mechelen anderzijds te garanderen.
“Vervoer tussen verschillende dorpen en gemeenten wordt steeds moeilijker, de vervoersarmoede op het platteland dreigt toe te nemen en alternatieve vervoerswijzen blijven jammer genoeg vage beloftes. Daarom zullen we dit dossier blijven opvolgen,” aldus Evi.
Op zaterdag 16 februari organiseert JONGCD&V al voor de derde maal haar quiz. Die avond zullen verschillende ploegen tegen elkaar strijden in PC Heilig Hart voor de overwinning en een van de mooie prijzen. Wil je er ook graag bij zijn? Overtuig je vrienden, familie, buren ...  en stel een ploegje samen. Er zijn nog enkele plaatsjes vrij, wees dus snel en schrijf je vandaag nog in via jongcdenvlier@gmail.com.
>
>
>
>