Nieuwsflits
CD&V Lier-Koningshooikt
N°6 - 28/06/2017
 
 

#PlantJeIdee

Is onze #PlantJeIdee-boom je de afgelopen tijd al opgevallen? Misschien zag je hem op de jaarmarkt in Koningshooikt, op de zaterdagmarkt in het centrum of met krijtspray op de stoep getekend!

De komende weken en maanden trekken we immers naar de Lierenaars en Hooiktenaars toe. Wat wensen zij voor onze stad? Onder het motto #PlantJeIdee roepen we onze stadsgenoten op hun stoutste dromen voor een betere stad met ons te delen. Zo willen we samen met de inwoners, de verenigingen en de verschillende adviesraden ons verkiezingsprogramma vorm geven.

Meer daarover lees je in het persbericht dat we uitstuurden. Benieuwd naar de eerste beelden en wensen? Check zeker het fotoalbum.

Wil je bovendien zelf graag je wens delen? Surf dan als de bliksem naar www.plantjeidee.be!

Afkooksel masterplan stationsomgeving stelt teleur

Dat de stationsomgeving aan een opwaardering toe is, zal iedereen beamen. Een hele tijd geleden werd een masterplan voor de stationsbuurt voorgesteld met veelbelovende elementen: een gerestaureerd stationsgebouw, een ondergrondse parking onder een heraangelegd Leopoldplein en een in het oog springend kopgebouw. De stationsbuurt zou hierdoor volledig heropleven.

Afgelopen maandag lag een flauw afkooksel van dit masterplan voor op de gemeenteraad. Door onvoldoende financiële middelen bij de NMBS zal enkel een logistiek centrum voor de NMBS aan de zuidkant (ter hoogte van de Hofstraat) annex een parkeergebouw (indien de stad hiervoor een investeerder vindt) en een opgekalefaterd stationsgebouw gerealiseerd kunnen worden. Het stadsbestuur gaat zonder veel tegenspartelen mee in deze gewijzigde visie van de NMBS en lijkt hiervoor geen compensatie, zoals bijvoorbeeld het heraanleggen van het Leopoldplein, te vragen.  

Ook het ontbreken van de aantakkingen van de fietsostrade ter hoogte van het station in het masterplan verbazen ons sterk. Ons inziens moet het project van de fietsostrade samen met het RUP stationsomgeving behandeld worden. Zo zou een afbuiging van de fietsostrade richting de (nieuwe) stationsomgeving en het centrum mogelijk zijn, maar wordt die nu naar de andere kant (weg van het centrum) voorzien omdat dit minder geld kost voor de stad en er zo meer ruimte voor de 'parkeertoren' overblijft.

Al deze elementen leiden ertoe dat het station in Lier zijn pure pendelfunctie zal behouden, ondanks dat er zoveel meer van te maken is. Samengevat? Goede punten voor de broodnodige ontsluitingsweg van en naar de Ring. Maar het masterplan komt onvoldoende tegemoet aan de opwaardering die de ruime stationsomgeving nodig heeft. Een gemiste kans.

Benieuwd naar de plannen voor de nieuwe fietsostrade? Je vindt hier heel wat informatie terug.


Werken aan de Waaier maken toegankelijkheid er niet veiliger op

Recent vonden er - tot verbazing van vele Hooiktenaars - werken plaats in de voortuin van het dienstencentrum De Waaier: de omheining die een geheel vormde met de vroegere school werd verwijderd en er werden robuuste betonnen elementen geplaatst. Er werd ook een talud gemaakt tegen de gevel van de woning richting parking.

De werken werden blijkbaar uitgevoerd om het gebouw van de Waaier opener en zichtbaar toegankelijk te maken voor bezoekers en professionele medewerkers. Om meer openheid te creëren was het de wens de voordeur te gebruiken als belangrijkste toegang.

Hiervoor dienden heel wat aanpassingswerken te gebeuren aan de voortuin. De 7 trappen die werden aangelegd hebben de situatie er echter niet veiliger gemaakt voor de senioren! Bovendien werd de mening van de adviesraad voor Toegankelijkheid en de Seniorenraad niet gevraagd.

Meer info over de aanpassingen en de bijhorende kostprijs kan je hier lezen.


Een geslaagd dagje Plopsaland dankzij onze afdeling!

Op zaterdag 10 juni hield CD&V zijn jaarlijkse Gezinsdag in Plopsaland De Panne. Met zowat 15.000 leden en niet-leden groot en klein barstte het pretpark bijna uit zijn voegen. Een absoluut record voor de partij en de meest succesvolle Gezinsdag ooit. CD&V blijft dé gezinspartij van Vlaanderen.

Het merendeel van de aanwezigen was er op uitnodiging van een lokale CD&V-afdeling. Ook CD&V Lier-Koningshooikt zette zijn beste beentje voor. We legden contact met mensen die zich in normale omstandigheden niet of maar moeilijk een dagje Plopsa met het hele gezin zouden kunnen veroorloven: mensen uit de lokale vierde wereld, erkende vluchtelingen, mensen die het moeilijk hebben. We legden ook een bus in.

Hun begeleidster Sylvie: “Een fantastische dag voor ons. Het was mooi om te kijken naar de verwondering in de ogen van kinderen die nog nooit in hun leven een pretpark hadden bezocht. Bedankt!”

Daar doen we het voor! Van harte: graag gedaan!

 

In het huwelijksbootje stappen? De stad bepaalt wel wanneer

Jaarlijks stappen heel wat Lierenaren en Hooiktenaren in het huwelijksbootje. Meestal een van de mooiste dagen uit hun leven. Een groot deel onder hen kiest ervoor om na de plechtigheid een receptie te houden in het stadhuis. Zij worden door de stad echter verplicht om het laatst mogelijke uur te nemen. Bovendien moeten vanaf nu ook paren die geen receptie wensen, zich aanpassen en verplicht het voorlaatste uur nemen om te huwen.

Zo bemoeilijkt men aanzienlijk de organisatie van de huwelijken van onze stadsgenoten. Het is de taak van de stad om zijn burgers te faciliteren en niet omgekeerd. We betreuren het dan ook dat onze inwoners op de mooiste dag van hun leven niet vrij kunnen kiezen wanneer zij in het huwelijk treden. We roepen de schepen op om zo snel mogelijk komaf te maken met de verplichte aaneenschakeling van huwelijksplechtigheden, en wat meer rekening te houden met de wensen van de toekomstige trouwkoppeltjes.

Gemiste kans door laattijdige ondertekening Burgemeesters Convenant

De klimaat- en energieproblematiek is misschien wel de grootste uitdaging van de 21ste eeuw. Iedereen moet zijn/haar steentje bijdragen, willen we stappen vooruit zetten. Als meest nabije en herkenbare bestuursniveau is de voorbeeldrol van de lokale overheid hierin cruciaal.

Eind 2015 trok onze jongerenafdeling al naar de burgemeester en schepen om aan te dringen op een ondertekening van het Burgemeestersconvenant, maar kregen toen het antwoord dat een ondertekening van het Convenant niet aan de orde was. Het behalen van de doelstelling die veropgesteld wordt in het Convenant was voor de stad een 'niet te onderschatten uitdaging, die moeilijk te realiseren is op korte termijn.'

Een jaar later ondertekende de stad alsnog het Burgemeestersconvenant, zij het met een minimum aan enthousiasme. Het bestuur heeft het Convenant enkel ondertekend onder druk, omdat ze anders subsidies misliepen.

Door de laattijdige ondertekening van het Convenant komt de stad Lier onder de lijst van ‘nieuwe ondertekenaars’, die de CO2-uitstoot met 40% dienen te verminderen tegen 2030. Érg ambitieus dus. De stad gaf in het antwoord aan onze jongeren destijds aan dat de vorige doelstelling - die minder verregaand was - al moeilijk te behalen was. Gekoppeld aan een vaag actieplan van ons bestuur, is dat niet bijzonder hoopgevend. Ook de adviesraden treden ons daarbij bij: het actieplan van Lier is weinig ambitieus, bevat onvoldoende concrete acties en houdt te weinig sensibilisering van de bevolking in.

Op veel plaatsen werkten een aantal gemeenten samen een actieplan uit. Ze gingen daarover in overleg met bedrijven, leveranciers, individuele burgers, adviesraden enzoverder. Veel omringende gemeenten van Lier dienden dan ook al een plan in. Als initiële ondertekenaars moeten zij tegen 2020 minder strenge doelstellingen behalen. Onze stad heeft het zichzelf dus moeilijker gemaakt dan nodig was. Alles bij elkaar moet Lier wat ons betreft een tandje bijsteken. Het lokale bestuursniveau heeft een cruciale voorbeeldfunctie om de globale klimaatuitdaging aan te gaan.


WIJ-blad binnenkort in jouw brievenbus!

Begin juli valt ons nieuwe WIJ-blad bij alle Lierenaars en Hooiktenaars in de bus. Kan je niet wachten? Zelf geen inwoner van onze stad maar wel benieuwd? Je kan het WIJ-blad hier al digitaal raadplegen. Veel leesplezier!


CD&V Lier-Koningshooikt wenst je een fijne vakantie!

Nog enkele dagen en het is zomervakantie!
Of je nu naar verdere oorden trekt, een kijkje gaat nemen in een van onze buurlanden of gewoon in eigen land blijft: we wensen je een geweldig leuke en vooral ontspannende vakantie!

Ook in onze stad is er deze zomer heel wat te beleven. Op heel wat activiteiten zullen we ook aanwezig zijn met onze afdeling.

Een fijne vakantie!