Kan je deze mail niet lezen? Klik hier
Nieuwsflits maart
Wat als ... Lier fietsstad van het jaar zou worden?
Vorige week woensdag vond de Nationale Applausdag voor Fietsers plaats. Een aantal van onze bestuursleden waren 's ochtends uiteraard aanwezig om de fietsers een hart onder de riem te steken. Want CD&V Lier-Koningshooikt trekt voluit de kaart van Koning Fiets.
Daarom pleitten we vorige week ook voor een ambitieus en gedurfd fietsbeleid. “Het Fietsbeleidsplan van de stad was een noodzakelijke eerste stap, maar we zijn gedreven om méér te doen. Onze Lierse & Hooiktse gezinnen vragen dat van ons. Lier moet voor de felbegeerde titel ‘Fietsstad van het Jaar’ gaan”, zegt onze lijsttrekker Stijn Coenen.
We schuiven twee speerpunten naar voor: fietsveiligheid en fietscomfort. Voldoende aandacht voor kruispunten en oversteekplaatsen, voldoende fietsenstallingen en waar mogelijk enkelrichtingstraten in beide richtingen toegankelijk maken voor fietsers waren enkele van onze voorstellen.
Wil je weten wat we nog meer van plan zijn? Je leest het hier.
Een vernieuwd dorpshart voor Koningshooikt
Onze droom voor Koningshooikt? Een vernieuwd dorpscentrum, waar ontmoeting, verkeersveiligheid en dienstverlening centraal staan.
Afgelopen zondag vond ons derde en laatste ateLIER plaats in het Azelhof in Koningshooikt. Naast de thema's wonen, mobiliteit en duurzaamheid, werd er ook bijzondere aandacht geschonken aan enkele Hooiktse thema's.
“Iedereen was het erover eens dat de nood aan een vernieuwd dorpscentrum op mensenmaat, een echt kloppend hart van Koningshooikt, hoog is”, zegt Evi, onze nummer 2 voor oktober.
“In 2022 zal Koningshooikt 200 jaar bestaan. Dat is een unieke hefboom om heel wat zaken te realiseren in en om het dorp”, zegt onze lijsttrekker Stijn Coenen.
Onze plannen voor Koningshooikt

Onze lijsttrekker Stijn legt op RTV uit welke plannen we hebben met Koningshooikt.

Lees meer
Nieuws uit de gemeenteraad
Afgelopen maandag was het opnieuw gemeenteraad. Hieronder vind je een samenvatting van de mondelinge vragen en de interpellatie vanuit onze fractie aan het stadsbestuur.
Herakles niet betrokken bij plannen stadsbestuur
De plannen met betrekking tot de ontsluiting van de stationsomgeving en de fietsostrade F11 Antwerpen-Lier geraken stilaan in een meer concrete fase. De plannen hebben een behoorlijke impact op de mobiliteit in deze omgeving, en in het bijzonder op Herakles Hockey club.
In recente gesprekken met het bestuur van de Hockey Club stelden we met verbazing vast dat de club niet op de hoogte was van de plannen, die nochtans een enorme impact zullen hebben op de bereikbaarheid en ontsluiting van de sportclub.
Afgelopen maandag vroeg onze fractieleider Koen op de gemeenteraad hoe het komt dat de club nooit betrokken werd bij of ingelicht werd van de plannen, en welke oplossingen het stadsbestuur ondertussen overweegt na gesprek met de club zelf.
Herakles is volgens schepen Wollants akkoord met het feit dat er knip dient te gebeuren op de Hockeyweg om fiets- en autoverkeer te scheiden. Zij zijn ook bereid om het fietsverkeer te stimuleren onder hun leden. Enkel over de locatie van de knip is er nog geen duidelijkheid. Over de fietstunnel wordt thans een onderzoek gevoerd door Infrabel. De club zal hierover rechtstreeks met Infrabel in contact treden. Onze fractieleider heeft aangedrongen dat de stad hierbij zou faciliteren.
Bedeling landschapskrant in Lier
Het Regionaal Landschap Rivierenland geeft tweemaal per jaar een landschapskrant uit, die in nagenoeg alle gemeenten bus-aan-bus verdeeld worden, met positieve reacties van de inwoners tot gevolg.
Lier is een van de weinige gemeenten die er in het verleden voor opteerde de landschapskranten niet bus-aan-bus te verdelen, maar de informatie via andere kanalen te verspreiden. Dit blijkt nu toch een (negatieve) impact te hebben op het aantal projecten dat in Lier-Koningshooikt wordt uitgevoerd. Volgens ons zou een rechtstreekse communicatie naar onze inwoners hieraan kunnen verhelpen. Daarom vroeg Koen het stadsbestuur om de bus-aan-bus bedeling ook in onze stad te willen overwegen. Schepen Verwaest antwoordde dat hij de communicatiedienst opdracht gegeven heeft om acties uit te tekenen die erop gericht zijn de betrokken doelgroepen beter te bereiken.
Vervanging voetpad Burgemeester Hensstraat
Onlangs werd in de Burgemeester Hensstraat in Koningshooikt een deel van het voetpad uitgebroken, blijkbaar om dit voetpad te vervangen door gras. De bewoners werden vooraf niet geïnformeerd over de noodzaak van deze ingreep.
Koen vroeg maandag naar de aanleiding om het bestaande voetpad uit te breken en te vervangen door gras. Ook de reden van het – wederom – niet informeren van omwonenden werd kritisch bevraagd.
Tot slot werd ook gevraagd of er in de straat maatregelen zouden worden getroffen om het fietscomfort en de veiligheid te verhogen, want die laat momenteel ook te wensen over.
Schepen Wollants antwoordde dat door het minimale gebruik geen noodzaak is om op die plaats een nieuw voetpad aan te leggen, waardoor besloten werd gras te leggen. Op lange termijn kan overwogen worden om er een fietspad aan te leggen, maar hiervoor zullen wel onteigeningen van de aangelanden noodzakelijk zijn. 
>
>
>
>