Nieuwsflits
CD&V Lier-Koningshooikt
N°5 - 31/05/2017
 
 

Weinig animo bij stadsbestuur voor Fair-Trade initiatief Wereldraad

In het kader van de dag van de Fairtrade organiseerde de werkgroep FairTrade-gemeente binnen de Wereldraad op 13 mei een “infietstocht” voor de nieuwe «Ecocyclo-fietsroute». De communicatie die zou uitgaan van de stad liet echter te wensen over: op de websites van de stad en van Fairtrade-gemeente was geen informatie over de infietstocht terug te vinden. Handelaars die in de brochure van de Ecocyclo fietsroute staan, werden van het event niet verwittigd. Op de dag zelf was er ook niemand van de stad aanwezig om de deelnemers te verwelkomen en informatie over te infietstocht te verstrekken.

CD&V-fractieleider Koen Breugelmans kaartte een en ander aan tijdens de gemeenteraad van 29 mei. Hij beklemtoonde dat het succes van dergelijke initiatieven voor een groot deel afhangt van de publiciteit die ervoor gevoerd wordt. Indien het stadsbestuur op dat vlak te weinig ondersteuning biedt werkt dat voor de initiatiefnemers (allemaal geëngageerde gvrijwilligers !) ontmoedigend. En dat is alleen maar te betreuren.

Het stadsbestuur kon geen excuus verzinnen; behalve dat er andere (belangrijkere ?) zaken dienden te worden gecommuniceerd. Alvast weinig overtuigend en nogmaals een bevestiging van hoe dit stadsbestuur omgaat met de nochtans goed werkende adviesraden in onze stad.

Begeesterende avond met Koen Geens

Gisteren organiseerden onze jongeren een gespreksavond met niemand minder dan minister van Justitie Koen Geens.

De minister zakte af naar het Spui om er te vertellen over de hervormingen binnen justitie. De modernisering ervan stond daarin centraal.
Een kleine 30 aanwezigen luisterden geboeid naar een van de meest begeesterende sprekers van onze partij.


Stadsbestuur lijkt niet te willen investeren in Liers historisch patrimonium

Bij de voorstelling van de jaarrekening van de stad over het jaar 2016 bleek dat het stadsbestuur in 2016 slechts ca. 5,5 miljoen EUR van de ca. 13,4 miljoen EUR die in het investeringsbudget 2016 voorzien waren heeft gerealiseerd. Dus amper een goede 40% van wat gepland was is effectief ook uitgevoerd. De meerderheid pakt graag uit met haar financieel beleid, maar hierover zwijgt ze in alle talen.

Een laatste schrijnend dossier is de restauratie van “Den Bril”. Dit dossier werd door de vorige bestuursploeg (met CD&Ver Guido Van de Bogaert als schepen van monumentenzorg) opgestart. In 2013 werd ook de subsidie van de Vlaamse overheid toegekend. Maar de huidige bestuursploeg bleef de uitvoering ervan uitstellen. Pas in 2016 werd gezocht naar een aannemer om de werken uit te voeren. En wat bleek: de raming van de kosten lag een pak hoger dan deze van 7 jaar geleden (wat wel te verwachten was). Deze meerkost was niet voorzien en wilde men ook niet voorzien en dus wordt de restauratie afgeblazen en zijn ook de toegekende subsidies verloren. Een heel nieuw dossier moet nu worden opgestart. Dit zal zeker 3 à 4 jaar duren en ondertussen verkommert het gebouw verder en zal de meerkost binnen enkele jaren vermoedelijk nog hoger liggen dan vandaag.

Naast de Sint-Gummaruskerk die al jaren verder verkommert (“opgepast voor vallende stenen”!) is Den Bril opnieuw een triest bewijs van hoe deze meerderheid met het Liers historisch patrimonium omgaat.


Plakken en flyeren voor verenigingen

 Wist je dat:

  • Verenigingen in de toekomst zelf hun affiches op de stadsinfozuilen kunnen plakken. Op die manier kunnen ze sneller promotie voor hun evenementen maken;
  • Je binnenkort geen toelating meer moet vragen om in Lier kosteloos producten, voorwerpen, drukwerken of geschriften uit te delen. Wil je dit tijdens evenementen doen, dan moet je dit enkel vooraf nog melden. Deze meldingsplicht geldt ook wanneer je, eender wanneer, iets wil uitdelen op de Grote Markt en het Zimmerplein, in de Eikelstraat, de Antwerpsestraat en de Berlarij. Vroeger moest je hiervoor de toelating krijgen van de burgemeester, maar deze werkwijze werd recent door de rechtbank als strijdig met het recht op vrijemeningsuiting bevonden.
 

Gestuntel met reglementen verhuur stadhuis

De gemeenteraad diende zich op 29 mei uit te spreken over de modaliteiten voor de verhuur van de bovenverdieping van het stadhuis (bestemd voor ontvangsten, presentaties… én huwelijksrecepties). Op zich een goed idee. Het was trouwens toenmalig CD&V-schepen Koen Breugelmans die tijdens vorige legislatuur in het schepencollege voorstelde om het stadhuis na de verhuis van de administratieve diensten naar de Dungelhoeff open te stellen als ontvangstlocatie. Jaren later is het eindelijk zover.

Tijdens de voorbereidende commissies maakten meerdere fracties (ook CD&V) heel wat opmerkingen op de voorgestelde reglementen. Maar daar was blijkbaar nadien door de meerderheid onvoldoende over nagedacht, want vele vragen bleven tijdens de gemeenteraad onbeantwoord. Vooral het reglement dat de huwelijksrecepties behandelt bleek onsamenhangend en onlogisch. De discussie en de onenigheid binnen de meerderheid leidde de gemeenteraadsvoorzitter er zelfs toe de zitting te schorsen voor verder intern overleg tussen NVA en OPEN VLD. Na deze onderbreking werd de bespreking van dit reglement verdaagd naar volgende zitting. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd.


Eerste schoolstraat in Lier!

Begin mei werd de Pastoriestraat omgetoverd tot de eerste schoolstraat in Lier! Op initiatief van de ouderraad werd het gemotoriseerd verkeer tijdelijk uit de straat verbannen, om het begin en einde van de schooldag veiliger te laten verlopen.

We steunen uiteraard dit initiatief en kijken al uit naar de volgende schoolstraat! Bekijk hier de reportage van RTV.


Fietsuitstap CD&V-senioren

Maandag 22 mei organiseerden onze CD&V-senioren een interessante fietsuitstap. 'S ochtends vertrokken zo'n 14 sportievelingen in Lier om langs rustige fietswegen richting Wereld Missie Hulp in Boechout te trappen.

WMH helpt kansarme mensen over de hele wereld, de middelen daarvoor halen ze hoofdzakelijk uit de inzameling van kleding. De groep kreeg een uitgebreide rondleiding, waarna het bezoek werd afgesloten met een tas koffie en goed stuk taart.

Nadien reden onze senioren verder naar Hove voor de lunch, om uiteindelijk in Lint een bezoek te brengen aan de AED studios. Ook daar kregen ze een interessante rondleiding langs de verschillende studios.


Wist je dat ...

er ook deze zomer 'Zomerbabbels' georganiseerd worden door de taalwerking Wereld-Delen?

De Zomerbabbel is een gezellig en aangenaam moment om tijdens de zomer het spreken van het Nederlands te oefenen. Nederlandstalige vrijwilligers en anderstaligen die willen oefenen, schuiven samen aan tafel.

Interesse om mee te doen? Tijdens de maanden juli en augustus kan je elke woensdagavond van 19u tot 21u30 terecht in de cafetaria van het stadskantoor.

Kalender

donderdag, 5 oktober, 2017
Info-avond burn-out
zondag, 3 december, 2017
#plantjeidee-ateLIER