Nieuwsflits september 2016
CD&V Lier-Koningshooikt
N°201608 - 30/09/2016
 
 

CD&V dringt aan op fietsvriendelijker beleid

In tegenstelling het huidige stadsbestuur wil CD&V Lier-Koningshooikt voluit inzetten op de fiets. De fietspaden in onze binnenstad zijn regelrechte rammelstroken en in heel Lier moet de fietser wijken voor de auto. “De veiligheid van de fietser lijkt jammer genoeg geen prioriteit voor deze coalitie,” zegt Christian Rutges, CD&V bestuurslid.

In juni stuurde het stadsbestuur een persbericht uit met de mededeling dat de fietspaden aan de Berlaarsesteenweg in de zomervakantie zouden worden aangepakt. “Vele inwoners waren aangenaam verrast, want de fietspaden liggen er verschrikkelijk bij,” zegt Christian.

Bovenop het feit dat fietsers zich tussen de rijbaan en de geparkeerde wagens moeten loodsen, ligt de fietsstrook ook nog eens vol putten en herstelwerven. “Ronduit gevaarlijk voor de vele schoolkinderen die er dagelijks passeren”, besluit Christian. In het verleden werd al via allerlei kanalen (zoals Velo en ouderraden) herhaaldelijk gevraagd dit probleem aan te pakken.

De herstellingswerken werden echter geannuleerd, maar tot op heden (drie maanden na de annulatie) werd nog geen nieuwe datum gecommuniceerd. Uit navraag door onze fractieleider Koen Breugelmans blijkt dat de voorziene werken als meerwerken aan een bestaand aannemingscontract voorzien waren, maar gezien de kosten daarvan hoger uitvielen dan ingeschat, zou het toelaatbare bedrag voor meerwerken overschreden worden.

“De werken worden nu voorzien in een nieuw aannemingscontract waarvan de aanbestedingsprocedure nog loopt, en dat zal sowieso pas in 2017 zijn,” zegt Koen. “We zijn blij te vernemen dat de werken alsnog zullen doorgaan, alleen betreuren we het dat dit niet helder gecommuniceerd is naar de bewoners.”

Niet alleen het fietspad aan de Berlaarsesteenweg is aan vernieuwing toe. CD&V gemeenteraadslid Gert Van Eester heeft het stadsbestuur ook gevraagd om de nodige herstelling uit te voeren aan de ‘sluipwegen’ die werden gebruikt tijdens de werken aan het kruispunt van de Ring en de Mechelsesteenweg.

CD&V vindt dat er duidelijk behoefte is aan een gestructureerde fietsvisie, wat betekent dat de auto een deel van zijn ruimte zal moeten inlveren ten voordele van de fietser. Door het inrichten van bijvoorbeeld een aantal fietsstraten op de drukste fietsroutes in de stad, kan zonder grote investering een begin worden gemaakt van deze ommezwaai. We zullen dit verder opvolgen en blijven ijveren voor een fietsvriendelijker beleid.

Stadsbestuur heeft oor naar JONGCD&V

In december overhandigde JONGCD&V Lier het stadsbestuur enkele suggesties als aanvulling op het Klimaatactieplan van de stad. Ze vroegen daarin onder meer de ondertekening van het Burgemeestersconvenant, dat door de Europese Commissie in het leven is geroepen om de inspanningen van lokale overheden bij de uitvoering van een duurzaam energiebeleid te onderschrijven en te ondersteunen.

In het verleden lag de ondertekening al eens ter discussie op tafel bij het stadsbestuur, maar werd daar bewust niet op ingegaan. Nu, enkele maanden na overhandiging van de nota van JONGCD&V, heeft het College toch beslist het Convenant te ondertekenen.

Blijkbaar bracht de nota nog meer inspiratie voor het stadsbestuur: onlangs besliste het College om een samenaankoop voor elektrische fietsen, bakfietsen en steps te organiseren voor particulieren. Eveneens een van de voorstellen van JONGCD&V, die vonden dat de groepsaankopen voor (elektrische) fietsen die voor het stadspersoneel werden georganiseerd, ook opengesteld moesten worden voor particulieren. Meer informatie over de groepsaankoop is er voorlopig nog niet, maar we houden jullie hiervan op de hoogte!

De jongeren zijn blij dat het stadsbestuur constructief met hun voorstellen omgaat en zullen alles van nabij opvolgen. Wil je de nota nog eens nalezen? Dat kan hier.


Infoavond 'alle kinderen kansen geven'

 

Op dinsdagavond 25 oktober organiseert CD&V Lier-Koningshooikt samen met de afdelingen Berlaar, Heist-op-den-Berg en Nijlen een infoavond rond 'alle kinderen kansen geven - jonge gezinnen versterken'.

Koen Van den Heuvel (CD&V-fractieleider Vlaams parlement) geeft die avond tekst en uitleg over het groeipakket (hervorming kinderbijslag 2019). Verder verwelkomen we Katrien Schryvers (Vlaams parlementslid), die ons toelichting geeft over de positie en rechten van kinderen van gescheiden ouders.

Iedereen welkom op 25 oktober in OC Ballaer, Markt 27 in Berlaar vanaf 19u30. Inkom is gratis!
Zet je ook aanwezig op het facebookevent.

 

Ophaling roze vuilzakken positief effect!

Sinds 1 januari dit jaar worden in onze stad de roze zakken voor gemengd plastic aan huis opgehaald. Voorheen moesten bewoners die zelf naar het recyclagepark brengen.

CD&V ijverde al sinds 2014 voor een ophaling. Het college stond hier eerst weigerachtig tegenover, maar we zijn blij om te zien dat de effectieve invoering een positief effect heeft. In de eerste zes maanden van dit jaar werd al 44% meer gemengd plastic ingezameld!

Jongeren presenteren voorstellen op Economische Raad

Onze jongeren schreven de afgelopen maanden een nota uit om de leegstand tegen te gaan en bezorgden hun suggesties aan het stadsbestuur. Begin juli hielden ze bovendien een ludieke actie op de Grote Markt. (Hier vind je de reportage die daarover op RTV verscheen)Na een gesprek dat ze eerder al hadden met burgemeester Frank Boogaerts, mochten ze hun voorstellen ook presenteren op de Economische Raad in september. Zij stonden zeer positief tegenover de suggesties, en nemen ze mee in de uitwerking van hun plan tegen de leegstand. We zijn zeer benieuwd naar het vervolg!

Hun suggesties vind je hier terug.


Kom naar het pre-halloween jongerencaféZaterdag 8 oktober organiseert JONGCD&V voor de derde keer een jongerencafé.
Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te komen griezelen. Dit jaar staat het café immers volledig in het thema van een pre-Halloweenfeestje!

Vanaf 20u in onze inmiddels vertrouwde stek, CC Vredeberg, voor een drankje, een fijne babbel en een uniek fotomomentje in onze photobooth. Kom je verkleed? Dan krijg je een gratis consumptie, al dan niet 'geest'rijk.

Graag tot dan!Fund-raiser V&M voor TEJO


V&M Lier organiseerde op zondag 11 september een Fund-raiser ten voordele van TEJO. TEJO biedt gratis laagdrempelige, psychotherapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis.

Ondanks de vele activiteiten die dag in onze stad, was de actie een groot succes. "Er was die dag heel wat te doen in Lier: open Monumentendag, braderij en rommelmarkt, feest in het Looks, .., maar we hebben toch heel wat verkocht," zegt Jo Daelemans, voorzitster van V&M Lier trots. "Vooral de toog deed het heel goed die dag," lacht Jo.

V&M zamelde kledij in voor zowel mannen, vrouwen als kinderen. De opbrengst gaat volledig naar TEJO.

Kalender

donderdag, 5 oktober, 2017
Info-avond burn-out
zondag, 3 december, 2017
#plantjeidee-ateLIER