Actuele vragen

HIer vind je, in chronologische volgorde, alle actuele vragen die onze gemeenteraadsleden Stijn, Evi, Koen en Stéphanie stelden. Je vindt er ook steeds een beknopt antwoord van de bevoegde schepen terug en/of de geluidsopname van het agendapunt.

2020 Juni | Actuele vraag Stijn Coenen i.v.m. samenwerking met dadingscomité i.f.v. project Normaalschool

Naar aanleiding van het antwoord van de burgemeester tijdens de Verenigde Commissies op donderdag 25 juni op de vraag van collega Geert Marrin met betrekking tot de situatie met het 'dadingscomité' van het project Normaalschool, zet ik deze situatie graag opnieuw op de agenda.

Het antwoord “de laatste handtekeningen zullen volgen de komende dagen” contrasteerde met signalen die ik ontving dat het akkoord nog niet rond was. Integendeel: ondanks het uitblijven van het akkoord, ontvingen buurtbewoners in de loop van deze week immers een aangetekend schrijven van de Stad i.v.m. de openbaarmaking aanvraag tot verkavelingswijziging.

Omdat dit bij betrokkenen opnieuw een gevoel gaf dat de stad toch maar verder doet, creëert het opnieuw wantrouwen m.b.t. de afspraken die op dit moment gemaakt worden. Mogelijk is er een goede verklaring en dan wordt die best grondig geduid.

Bij deze dus nogmaals de vraag naar de stand van zaken.

Antwoord burgemeester Frank Boogaerts (N-VA)

Ik kan bevestigen, zoals donderdag gezegd, dat alle problemen met omwonenden zijn opgelost en schriftelijk bevestigd. Binnen enkele dagen vergadert het dadingcomité om de dading te ondertekenen. De omwonenden ontvingen enkele dagen geleden inderdaad een aangetekende brief met de melding dat het openbaar onderzoek over de verkavelingswijziging  zou starten, dit om hen er op te wijzen dat dit zou gebeuren. Dit is verplicht in het kader van de wetgeving Stedenbouw als start van een openbaar onderzoek.

Een eenvoudige mededeling dus te goeder trouw om de omwonenden tijdig op de hoogte te brengen. Er is bovendien geen koppeling met de dading.

U kan de volledige geluidsopname van dit agendapunt hier beluisteren.