Onze vragen

Hensstraat

Recent werd in de Burgemeester Hensstraat in Koningshooikt een deel van het voetpad uitgebroken. De bewoners werden niet voorafgaandelijk geïnformeerd over de noodzaak van deze ingreep.

Ondertussen hebben we vernomen dat dit voetpad zal worden vervangen door gras.

Los van de vraag naar de noodzaak van een voetpad op die specifieke locatie willen wij toch wijzen op het feit dat deze straat druk gebruikt wordt. Zo moet het zwaar vervoer komende van Lier of Berlaar langs daar om naar Mechelen of Putte te rijden. Er ligt geen fietspad en er staan altijd wagens en vrachtwagens geparkeerd. Volgens ons een gevaarlijke situatie voor fietsers.

Onze vragen zijn dan ook:

  • Wat was de aanleiding om het bestaande voetpad uit te breken en te vervangen door gras;
  • Waarom werden de omwonenden hiervan niet voorafgaandelijk in kennis gesteld;
  • Plant het CBS in deze straat (infrastructurele) maatregelen teneinde het fietscomfort en de fietsveiligheid in deze drukke straat te vergroten ?

Regionaal Landschap Rivierenland

Sinds de oprichting geeft Regionaal Landschap Rivierenland twee landschapskranten per jaar uit. Deze worden in nagenoeg alle gemeenten bus aan bus verdeeld. Na de bedeling krijgt Regionaal Landschap blijkbaar veel (positieve) reacties van inwoners die willen deelnemen aan hun activiteiten of die zelf acties voorstellen die Regionaal Landschap mee kan ondersteunen ter bevordering van de natuur, de open ruimte en het landschap in de betreffende gemeente/stad.

In het verleden namen de gemeenten de kosten voor de bedeling van de landschapskrant volledig op zich. Sinds 2012 wordt nog de helft van de bedelingskosten van de twee landschapskranten doorgerekend aan de gemeenten. Lier opteerde er in het verleden voor om de landschapskranten niet bus aan bus te verdelen, maar de informatie via andere kanalen te verspreiden.

Dit blijkt nu toch een impact te hebben op het aantal projecten dat in Lier-Koningshooikt wordt uitgevoerd, vooral in het thema landschapszorg (hagen, heggen, houtkant, boomgaarden…).

Ons inziens zou een rechtstreekse communicatie naar de inwoners toe hieraan kunnen verhelpen.

Op basis van het aantal bussen in Lier (18.950 bron DistriPost) en de prijs per exemplaar (0,0979€) zou dit neerkomen op een bedrag van 928,07€ per bedeling te betalen door de stad Lier. Dit dus tweemaal per jaar. Totaal per jaar voor 2 edities = 1856,14€ (incl. BTW). Een beperkte kost die niet in verhouding staat tot de (financiële) voordelen die de projecten van Regionaal Landschap voor de Lierenaars / Hooiktenaars kan inhouden.

Mijn vraag is dan ook of het CBS een bus aan bus bedeling van de landschapskranten van Regionaal Landschap Rivierenland wil overwegen.

Hoogtebrug Mallekotstraat

We vernamen van enkele inwoners van de Mallekotstraat het voornemen om een hoogtebrug te plaatsen ter hoogte van de Steinerschool en takelbedrijf CNS, dit om de woonzone te ontlasten van vrachtvervoer. U zou dat doen op vraag van “de bewoners van de straat.”

Op basis van onze eigen rondvraag durven wij dat in twijfel te trekken. Instromende trucks rijden bijna enkel via de Ring binnen (kortste weg naar industriezone) en er zijn maar weinig uitrijdende trucks die verkeerd (door de woonzone) rijden omdat thv. Stenenstap al een bordje links richting ring wijst. Er is nu niet echt een gepercipieerd probleem met uitgaand verkeer.

Voor veel bewoners is een ongewijzigde situatie de voorkeurspiste. Wat zij wel vragen zijn snelheidsremmende maatregelen. Dat lijkt ons een meer zinvolle prioriteit. Snelheid is immers een veel groter probleem in deze straat.

Indien ‘verdwaald’ uitgaand vrachtverkeer van de industriezone toch een probleem zou zijn, is de gekozen locatie thv de Steinerschool – CNS geen oplossing voor de bewoners tussen Stenenstap en de Steinerschool. We zouden dan eerder een ingreep verwachten ter hoogte van de Stenenstap. Wat immers met alsnog verdwaald vrachtverkeer dat aan de Steinerschool moet omkeren ? Dat is geen evidentie én potentieel onveilig. Volgens ons wordt de situatie nodeloos complexer door de brug op die plek te zetten.

Enkele inwoners kregen alvast een brief over de plannen in de bus. Velen vielen uit de lucht en stellen zich vragen bij de noodzaak van de ingreep. En blijkbaar werd ook de directie van de Steinerschool niet ingelicht. Nochtans zou de hoogtebrug pal voor hun deur komen te staan.

Onze vragen zijn dan ook:

  • Waarom is een hoogtebrug überhaupt noodzakelijk? Waarop (hoeveel bewoners, welke tellingen…) baseert u zich om deze maatregel te nemen ?
  • Indien een hoogtebrug wenselijk is, waarom dan op de locatie ter hoogte van de Steinerschool-CNS en niet thv. Stenenstap ? Dan is er inderdaad geen verkeer meer naar de woonzone.
  • Komt er nog een inspraakmoment voor de inwoners en de bedrijven?

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.