Zaterdag 20 januari ging het 2de #PlantJeIdee ateLIER door in de leeszaal van CC Colibrant. De thema’s van ons tweede publieke denk- en debatmoment waren aan de ene kant armoede, integratie en leven met een zorgnood, en aan de andere kant jeugd, gezinnen & senioren. Meer dan 60 ideeën lagen op tafel, maar in het bijzonder viel de aandacht voor buurten en buurtwerking, armoedebestrijding en geestelijke gezondheidszorg op.

Levendige, warme en bruisende buurten. Als brede ‘kapstok’ stak het met kop en schouders boven alle andere uit. Buurtwerk heeft daarin een cruciale rol. Buurtwerk zorgt ervoor dat buren elkaar beter leren kennen, dat beter zorg gedragen wordt voor elkaar en voor de buurt. CD&V Lier-Koningshooikt kiest er dan ook voor buurtwerk en buurtcomités verder te ondersteunen en te stimuleren.

Concreet werd o.m. gesproken over een Dienst Buurtwerking bij de stad, over de invoering van (niet-kostendekkende) buurtwerkcheques en een geïntegreerde en uitgebreide uitleendienst. Het zijn relatief eenvoudige ideeën die buurtwerk en verenigingen het heel wat makkelijker maken.

Ook het openbaar domein in de buurten kwam ter sprake. Het is in de publieke ruimte dat mensen elkaar concreet ontmoeten, dat mensen integreren, dat mensen buur worden. Meer kleine, informele ontmoetingsplekken, met een bank en wat boompjes bijvoorbeeld. Soms gaat het om kleine ingrepen. Uit o.m. het buitenland kwam het idee om sport- en eenvoudige fitnesstoestellen te integreren in de publieke ruimte. Sport is bij uitstek een hefboom om mensen samen te brengen.

Armoedebestrijding was een tweede thema dat door de aanwezigen als cruciaal werd ervaren. Lier & Koningshooikt hebben een belangrijke taak. Het aantal leefloners nam aanzienlijk toe. Uiteraard heeft de stad dat niet helemaal zelf in de hand, maar een lokaal bestuur heeft wél een rol te vervullen. Wij kiezen er resoluut voor van armoedebestrijding een speerpunt te maken richting de verkiezingen van oktober en erna. Een geïntegreerd Actieplan Armoede is een noodzakelijke eerste stap. Het toewijzen van mensen en middelen een tweede. Zoveel als mogelijk samenwerkingen zoeken met verenigingen in de welzijnssector een derde. Dat is een bewuste keuze. Middelen die je hier inzet, kan je elders niet inzetten. Onze deelnemers geloofden echter rotsvast in de noodzaak van deze keuze.

Ook geestelijke gezondheid, een van de grote uitdagingen van de 21ste eeuw kwam aan bod. Het taboe om hierover te spreken is gelukkig al niet meer zo sterk als vroeger, maar het bestaat nog. Dat taboe moet verder geslecht. Dat begint al in de jonge jaren. Geestelijke gezondheid is ook een thema bij onze jongeren zelf, zo bleek o.m. uit “Wat als jij burgemeester van Lier zou zijn?”, de bevraging die de Jeugddienst bij onze jongeren organiseerde.

Het onderwijs heeft veel sleutels in handen. De stad kan helpen, ondersteunen en haar netwerk aanspreken. Waarom bv. geen gezamenlijke campagne van stad, OCMW, scholen, ziekenhuis, jeugdbewegingen, jeugdhuis…, in samenwerking met de experts op het veld zoals TEJO vzw, om geestelijke gezondheid bespreekbaar te maken. Ook lezingen en getuigenissen van veldwerkers, (ex-)patiënten etc. in onze scholen en daarbuiten kunnen bijdragen aan een positief klimaat.

Deze en nog vele andere besproken ideeën zullen verder worden uitgewerkt in ons verkiezingsprogramma dat u later dit voorjaar mag verwachten.

Meer weten over alle besproken ideeën? Hebt u zelf nog een idee? Wilt u meer weten over onze ateLIERS? Contacteer ons op info@lier.cdenv.be.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.