Beyerse Velden, Lispersteenweg... Weer staat een reeks bouwprojecten op stapel die open ruimte dreigen plat te walsen. Genoeg is genoeg. Al maanden drukken we in de Gemeenteraad op dit tere punt en ondernemen meerdere bewonersgroepen actie. Het mankeert dit stadsbestuur aan visie en daadkracht. Alhoewel... gisteren leek op aandringen van onze Evi Van Camp een voorzichtig lichtje aan het einde van de tunnel te schijnen.

Telkens wanneer het stadsbestuur van N-VA en Open VLD geconfronteerd wordt met ernstige bezwaren van buurtbewoners of kritiek van de oppositie schermt ze met het zogenaamde Beleidsplan Ruimte als oplossing. Dat Beleidsplan Ruimte zou de definitieve visie van Stad Lier op ruimtegebruik, ruimtelijke ordening, bouwen en wonen moeten vastleggen en als kader dienen voor bouwers en projectontwikkelaars.

Helaas! Het Beleidsplan ruimte zal er ten vroegste tegen het einde van de huidige legislatuur - in 2024 - zijn. Dat het zo lang op zich laat wachten, is eveneens geheel toe te schrijven aan het gebrek aan moed, visie en daadkracht van het stadsbestuur. In tal van andere gemeenten is men nu, halverwege de legislatuur, die oefening al aan het afronden. In Lier moet men nog beginnen. Maar dat is een andere discussie.

Wat dan in de tussentijd? Gaan we tot 2024 ongeremd bouwprojecten moeten slikken? Dat is niet wat de beide meerderheidspartijen hun kiezers in 2018 beloofden. En dat is evenmin wat CD&V Lier-Koningshooikt wilt. De balans tussen de vraag naar ruimte om te wonen en groene ruimte om in te vertoeven, is zoek.

Het kan nochtans anders. In steden als Dendermonde en Gent en naburige gemeenten als Schilde en Duffel greep men kordaat in. Men werkte er een coherente beleidsnota ruimtelijke ordening, bouwen en wonen uit. Die werd vervolgens in een gemeentelijke verordening gegoten. Op basis van die verordening werden tot slot gemeentelijke RUP's (ruimtelijke uitvoeringsplannen) voor delen van het grondgebied opgemaakt. Ze bakenen af welke gebieden men wilt bewaren, welke bebouwbaar zijn...

Naar die mogelijkheid polste Evi gisteren in de gemeenteraad. De voordelen van zo'n beleidsnota zijn duidelijk:

  • Transparantie en gelijke behandeling: ambtenaren kunnen de beleidsnota gebruiken in hun adviezen voor kandidaat-bouwheren. Zo krijgt iedereen dezelfde informatie en wordt voor elke situatie hetzelfde toetsingskader gebruikt;
  • Snelheid en rechtszekerheid: een bouwheer weet waarmee hij rekening moet houden voor een vlotte afhandeling van zijn aanvraag;
  • Controle over bouwprojecten: ongewenste projecten worden afgeremd tot er een oplossing ten gronde (bv. Beleidsplan Ruimte) is. Men heeft een kader in handen om te waken over woon- en esthetische kwaliteit en over duurzaamheid.

De druk die buurtbewoners en oppositie de voorbije maanden uitoefenden lijkt toch iets in beweging te hebben gezet. Want in zijn antwoord zei bevoegd schepen Thierry Suetens (Open VLD) dat de stad op dit moment bekijkt wat er - in afwachting van het Beleidsplan Ruimte - mogelijk is. De piste zoals gesuggereerd door Evi is daarbij een optie. De mogelijkheden worden op dit moment onderzocht.

Duimt u mee met de buurtbewoners en met ons? We blijven alleszins de druk mee op de ketel zetten. De bewoners zullen Willen we Lier en Koningshooikt aangenaam en groen houden, kan er niet meer getreuzeld worden. Het is reeds vijf na twaalf.

  • Ruimtelijke ordening
  • Wonen
Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties