Nu de coronapandemie stilaan achter ons ligt, moet Stad Lier vooruitkijken en de relance van economie en samenleving mee ondersteunen. Voor CD&V Lier-Koningshooikt is de focus drieledig: lokaal ondernemersklimaat, ondersteuning van verenigingen en armoedebestrijding. Het stadsbestuur kan op ons rekenen om constructief mee te werken. Dat zei onze fractieleider Stijn Coenen tijdens de gemeenteraad van afgelopen maandag.

De volledige tussenkomst lees je hieronder.

Tijdens de gemeenteraad van april vroeg ik op welke pijlers het relancebeleid van het stadsbestuur gestoeld zou zijn. De waarnemend burgemeester (nvdr: op dat moment schepen Rik Verwaest) gaf toen aan alleszins geen 'pappen-en-nat-houden-beleid' te willen. Men gaf aan de discussie waarschijnlijk tijdens de gemeenteraad van september te kunnen voeren.

Welnu, het is vandaag 27 september. Afgelopen vrijdag werden opnieuw heel wat maatregelen versoepeld. Tijd voor relance! Ik had verwacht dat u hier ging presenteren wat de grote kapstokken van de Lierse relance zouden zijn. Helaas: in de agenda van vandaag bespeur ik niets wat mij doet vermoeden dat u bezig bent met de toekomst van deze stad en dat u zich bewust bent van de ernst van de situatie. Mag ik dat zeer ontgoochelend vinden?

U zal in uw antwoord ongetwijfeld wijzen op de lopende begrotingsbesprekingen. Naar goede gewoonte zijn wij daar niet rechtstreeks, maar slechts via de Lierse tamtam, van op de hoogte.

Onze fractie is zo vrij om een inhoudelijke insteek te geven. CD&V Lier-Koningshooikt is zich ervan bewust dat we niet met een vingerknip kunnen terugkeren naar het begin van 2020. Ik raak kort drie domeinen aan die voor ons de prioritair zijn en die u hopelijk tot inspiratie kunnen zijn.

Ten eerste: zet in op armoedebestrijding. De nieuwe Armoedebarometer zal binnenkort gepubliceerd worden. De resultaten van 2020 waren rampzalig en niets doet ons vermoeden dat afgelopen jaar de situatie ten goede veranderd is. Armoede bestrijden, is meer dan (weliswaar waardevolle) projecten in de marge financieren. U zal diep in de buidel moeten tasten om écht tegemoet te komen aan basisbehoeften van mensen in armoede: voeding en wonen, vervoer, kinderopvang... 

Stimuleer, ten tweede, het ondernemersklimaat. De lokale economie heeft een stevige dreun gehad. Maar ondernemers zijn van de veerkrachtige soort. Versterk hen. Geen hen zuurstof. Kijk ook verder dan de klassieke recepten en kijk verder dan het kernwinkelgebied. Zoek naar een verbindend project. Zorg dat ondernemers elkaar versterken. Dat creëert een aanzuigeffect voor investeringen en dus voor lokale werkgelegenheid.

Tot slot: we zijn sociale dieren, dat heeft corona ons wel geleerd. Maar de vele verenigingen die Lier en Koningshooikt rijk zijn, hebben tikken gehad en moeten zichzelf misschien zelfs heruitvinden. Waar mensen samenkomen, daar ligt rijkdom. Haal alles uit de kast om onze verenigingen te ondersteunen. We denken daarbij aan materiaal en infrastructuur, administratieve ondersteuning, enz.

Ik hoop dat u uw verantwoordelijkheid als bestuurder ter harte neemt. U kan de afgelopen periode als hefboom gebruiken om Lier er bovenop te helpen en het élan te geven dat de Lierenaars en Hooiktenaren verdienen. Laat bovenstaande kapstokken richtinggevend zijn voor een hertekening van het beleidsplan en de meerjarenbegroting. Wij zullen met deze bril alvast jullie beleidswerk bekijken.

  • Economie
  • Armoede
  • Financiën
Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties