De klimaat- en energieproblematiek is misschien wel de grootste uitdaging van de 21ste eeuw. Iedereen moet zijn/haar steentje bijdragen, willen we stappen vooruit zetten. Als meest nabije en herkenbare bestuursniveau is de voorbeeldrol van de lokale overheid hierin cruciaal.

Eind 2015 trok JONGCD&V Lier-Koningshooikt al naar de burgemeester en schepenen om aan te dringen op een ondertekening van het Burgemeestersconvenant, maar kregen toen het antwoord dat een ondertekening van het Convenant niet aan de orde was. Het behalen van de doelstelling die veropgesteld wordt in het Convenant was voor de stad een 'niet te onderschatten uitdaging, die moeilijk te realiseren is op korte termijn.'

Een jaar later ondertekende de stad alsnog het Burgemeestersconvenant, zij het met een minimum aan enthousiasme. Het bestuur heeft het Convenant enkel ondertekend onder druk, omdat ze anders subsidies misliepen.

Door de laattijdige ondertekening van het Convenant komt de stad Lier onder de lijst van ‘nieuwe ondertekenaars’, die de CO2-uitstoot met 40% dienen te verminderen tegen 2030. Érg ambitieus dus. De stad gaf in het antwoord aan onze jongeren destijds aan dat de vorige doelstelling - die minder verregaand was - al moeilijk te behalen was. Gekoppeld aan een vaag actieplan van ons bestuur, is dat niet bijzonder hoopgevend. Ook de adviesraden treden ons daarbij bij: het actieplan van Lier is weinig ambitieus, bevat onvoldoende concrete acties en houdt te weinig sensibilisering van de bevolking in.

Op veel plaatsen werkten een aantal gemeenten samen een actieplan uit. Ze gingen daarover in overleg met bedrijven, leveranciers, individuele burgers, adviesraden enzoverder. Veel omringende gemeenten van Lier dienden dan ook al een plan in. Als initiële ondertekenaars moeten zij tegen 2020 minder strenge doelstellingen behalen. Onze stad heeft het zichzelf dus moeilijker gemaakt dan nodig was. Alles bij elkaar moet Lier wat ons betreft een tandje bijsteken. Het lokale bestuursniveau heeft een cruciale voorbeeldfunctie om de globale klimaatuitdaging aan te gaan.

Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.