Meer publiek toegankelijke AED-toestellen: dat was het doel van het agendapunt dat ons raadslid Evi Van Camp aan de gemeenteraad voorlegde. De beste middelen om dat te bereiken: een helder subsidiereglement dat bedrijven en verenigingen toelaat een toestel aan te kopen en dat publiek toegankelijk te maken, gekoppeld aan cursussen over het gebruik van zo'n AED-toestel. Het stadsbestuur beloofde het verder te onderzoeken.

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. Idealiter is er steeds binnen de zes minuten wandelen een AED-toestel publiek beschikbaar.

In Lier en Koningshooikt zijn er momenteel zo'n 20 toestellen publiek toegankelijk. De meeste daarvan bevinden zich aan onderwijsinstellingen, sportclubs en culturele gebouwen. In 2015 engageerde Lier zich in de Rode Kruis-campagne 'Hartveilig'. CD&V zou graag het aantal publieke AED-toestellen nog opdrijven.

Hoe doen andere steden en gemeenten dat? Meestal met een eenvoudig subsidiereglement. Zo'n reglement belooft aan bedrijven, instellingen en verenigingen die zelf een toestel aanschaffen en dat publiek toegankelijk maken (bv. door het aan een buitenmuur te hangen) een financieel steuntje in de rug.

Het stadsbestuur, bij monde van bevoegd schepen Annemie Goris (N-VA), wilde zich op dit moment nog niet vastpinnen op een subsidiereglement als de te bewandelen weg, maar beaamde wel dat meer publiek toegankelijke AED-toestellen wenselijk zijn. De zaak wordt verder onderzocht.

Uiteraard houden we de vinger aan de pols.

  • Gezondheid & welzijn
Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties