Zaterdag 19 januari was het weer zover: de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van onze afdeling. CC 't Spui stroomde helemaal vol voor een sfeervolle en smakelijke receptie. Koen Van den Heuvel, fractieleider en lijsttrekker voor het Vlaams Parlement in mei, hield een vurig pleidooi voor een campagne vol zelfvertrouwen, redelijkheid en gezond verstand. We zetten ook Gert, Ludo en Dirk in de bloemetjes als afscheidnemende (OCMW-)raadsleden en Danny als stoppend voorzitter van onze senioren. Dikke merci mannen!

Tegelijk werden de verschillende voorzitters (opnieuw) verkozen. Ward Leemans, vertegenwoordiger van het provinciaal CD&V-bestuur, kon bekendmaken dat Maxime Penen voorzitter blijft van onze afdeling, Jo Daelemans van Vrouw & Maatschappij en Stéphanie Van Campenhout van JONGCD&V. Walter Crocaerts is de nieuwe voorzitter van CD&V Senioren.

Hieronder vinden jullie de speeches terug van onze voorzitter Maxime en kersvers fractieleider Stijn.

Speech Maxime Penen, voorzitter CD&V Lier-Koningshooikt

Beste vrienden
Beste CD&V’ers en sympathisanten

Welkom op onze nieuwjaarsreceptie. Welkom… en bedankt! Bedankt om hier te zijn. Maar, meer nog, bedankt voor al wat u de voorbije maanden, in de campagne, voor CD&V in Lier en Koningshooikt hebt betekend.

Ik zie hier véél kandidaten. Jullie stonden op de frontlijn. Ik ben jullie daar enorm dankbaar voor. Want in tijden waarin het vertrouwen in de politiek op een laag pitje staat en populisme, ranzigheid en hardheid vaak het discours bepalen, is het allesbehalve vanzelfsprekend om je nek uit te steken. Vrijwillig, onbetaald. Omdat je in de goede zaak gelooft, of in ons. Of allebei. Dat vergt moed en een goed hart. Ik doe daar mijn ‘klak’ voor af. Nogmaals: ‘nen dikke merci’!

Ik zie ook veel vrienden die niet zélf op de lijst stonden, maar zich achter de schermen met hart en ziel hebben ingezet. Door folders te bussen, borden te plaatsen, folders postklaar te maken, door onze kandidaten aan te bevelen bij familie, vrienden en collega’s. Door er te zijn voor elkaar. Zonder jullie: geen campagne. Zonder jullie: geen vier gemeenteraadsleden. Zonder jullie: geen Weg Vooruit. Dank u wel!

Het is goed even stil te staan bij de wedstrijd die we gelopen hebben. We zouden het bijna vergeten, maar nauwelijks twee jaar geleden sloegen we als afdeling een nieuwe weg in. Pas anderhalf geleden, zelfs minder, stelden we een spiksplinternieuwe lijsttrekker voor. En deze week een jaar geleden, stelden we een modellijst voor met drie nieuwe gezichten. Normaal zou je dan denken: “Dat is te kort dag”, “te dicht bij de verkiezingen” of “dat krijgen ze niet meer voor elkaar”. Maar dat hebben wij samen wél gedaan! Ik durf zeggen: “14 oktober was een goede dag, 14 oktober was een succes!”

Uiteraard, als het nóg een klein beetje beter was geweest, had dat een wereld van verschil gemaakt. Eén zetel meer en er is een dikke kans dat je mee aan tafel zit. Eén zetel meer en je kan misschien doen waar je goed in bent: besturen, onze stad en ons dorp beter maken.

Dat is zo. Dat ontken ik niet. En ik mag dan wel voor de partij werken, ik ben m’n eigen grootste criticaster. Maar ik ben vooral een optimist. En toen het stof was gaan liggen en ik voor mezelf - en later met jullie op het bestuur - de rekening maakte, was ik ongelooflijk fier. Fier op ons.

We hadden een sterke lijst met heel wat nieuwe mensen en vrienden met veel ervaring. Allemaal mensen die we graag aan boord willen houden. Op jullie schouders bouwen wij richting 2024 en aan een nog straffere lijst! We hadden een gedurfde lijst en een gedurfde campagne. We durfden vernieuwen en speelden tegelijk onze ervaring uit. We waren niet negatief en afbrekend, maar positief en constructief.

En ik wil in het bijzonder mensen als Gert, Rita, Dirk… bedanken. Zij deden het al meermaals. Zij wisten wat het inhield, zo’n campagne, mandataris zijn… en besloten tóch onze lijst te steunen vanop mooie, maar moeilijke plaatsen. Ik noem dat onbaatzuchtig, moedig en loyaal. Merci!

Vrienden, de verkiezingen waren goed. Voor het eerst in vele jaren gingen we opnieuw vooruit. En dat lag niet alleen aan de twee extra zetels die te verdelen waren door de bevolkingsgroei. Want in ons kiessysteem komen die meestal bij de grote partijen terecht. En dat zijn wij niet.

De evaluatie ‘in de straat’ was goed. “We zien ulle terug”. We staan er terug. We hebben vier gemeenteraadsleden, van wie drie debutanten. Stijn als fractieleider, Evi en Stéphanie kunnen op de ervaren gids rekenen die Koen zal zijn. Ik doe hier nog eens mijn hoed af voor de beslissing die Rita nam om niet zélf in de gemeenteraad te zetelen, maar ruimte te maken voor verdere vernieuwing en verjonging. In het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst zal Rita doen waarvoor haar kiezers op haar stemden: een warme en sociale stem zijn in het beleid van deze stad.

Vrienden, net als de voorbije twee recepties nodig ik jullie uit. Ik nodig jullie uit om samen, de komende zes jaar, de meerderheid op constructieve wijze het vuur aan de schenen te leggen. Stijn, Evi, Koen en Stéphanie zijn zich er heel bewust van dat ze niet alles weten. Jullie, wij allemaal samen, zijn onze fractie in de gemeenteraad. Het is aan ons allemaal om onze fractie te voeden, ideeën te bezorgen en zaken te signaleren.

We hebben op het laatste bestuur voor de kerst van onze raadsleden gevraagd dat ze nauw zouden samenwerken met het bestuur. Dat ze zouden terugkoppelen en raad vragen. Zij zullen dat doen! Aan ons allemaal dus om ook ons deel te doen: op het bestuur, in de inhoudelijke cellen die we weer opstarten en in de geledingen.

Vrienden, ik hef het glas op jullie. Ik hef het glas op ons. En ik hef het glas in het bijzonder op enkele mensen die we vandaag extra in de bloemetjes zetten. Ludo Peeters, die na een ‘mensenleven’ de actieve Lierse politiek verlaat, maar vandaag helaas verontschuldigd is. Gert Van Eester, die de moed had om als lijstduwer onze lijst te steunen en na vele jaren afscheid neemt van de gemeenteraad. Dirk Janssens, die zich jarenlang consequent en met sérieux inzette in de OCMW-raad. En Danny Martin, die weliswaar verhuist naar Berlaar, maar onze seniorengeleding in goede staat achterlaat en nooit helemaal zal weg zijn.

Mannen, kom even tot hier! Dikke merci! Doe ze nog eens vol!

Speech Stijn Coenen, fractieleider CD&V Lier-Koningshooikt

Dames en heren,
CD&V- vrienden en vriendinnen,

Het jaar is voor mij onthaastend begonnen. Een fijne kerstvakantie achter de rug, met twee échte rustdagen aan zee, samen met Els en ons mannen. Soms gaat het hard in onze levens en dan is het goed dat deze rustpunten bestaan. Want een rustpunt was wel nodig. Zo’n jaar campagne voeren is behoorlijk intensief. En een leven met mijn vrouw en drie kinderen is sowieso al behoorlijk intensief.

Voor heel onze ploeg, gans onze afdeling, was 2018 intens. En zoals Maxime al heeft aangegeven, was het resultaat prima. En dat doet deugd. De kentering is ingezet, de Lierse CD&V staat terug op de kaart. Ik ben fier op onze ploeg. We schreven een verstandig, vernieuwend en verbindend verhaal. We voerden campagne om ons bekender te maken. En vooral: we deden dat op een positieve manier.

Natuurlijk hadden we graag mee bestuurd, dat is ondanks een goed resultaat niet gelukt. We kunnen voor 4/33 wel gewicht in de schaal werpen. En wij zijn van plan om boven onze gewichtscategorie te spelen. De ambitie is om de komende legislatuur in een aantal dossiers en projecten het verschil te maken.

Op 11 januari werd het bestuursakkoord voorgesteld. Ik heb dat met veel aandacht doorgenomen. En laat me beginnen met de waardering voor een aantal elementen. Zo vond ik een heel aantal projecten terug die (ook) in ons programma zaten, bijvoorbeeld het initiatief om meer inspraak van burgers in het beleidsproces te integreren of inzetten op onderhoud en restauratie van onze monumenten. Ik was ook aangenaam verrast te lezen dat in het mobiliteitsbeleid een veiligheidsscan voor elke schoolomgeving is voorzien. Fijn. En natuurlijk kijk ik als bestuurder bij de Gezellen van ’t Groot Volk al uit naar de Gummarusfeesten in 2020.

Maar ik voel me toch ook ontgoocheld. 27 keer het woord ‘onderzoeken’ op 33 pagina’s, daarnaast nog zes keer ‘streven naar’. Voorzichtigheid troef. Ambitie is nog altijd ver te zoeken. Onze burgemeester sprak de Lierenaar al enkele keren toe. Morgen de Hooiktenaar. De inhoud van zijn verhaal loopt parallel aan het bestuursakkoord. Een lijstje van initiatieven, verschillende zaken waar men niet tégen kan zijn. Maar er blijkt niet uit waar we met onze stad naartoe moeten.

Dan maak ik mij zorgen. Want wij weten wél waar we naartoe willen. Wij willen een warme en inclusieve samenleving. Dat betekent een stad die ervoor zorgt dat iedereen mee is, dat iedereen kansen krijgt. Dan is het belang van een job meer dan alleen het verminderen van het aantal leefloners. Het is vooral een kans op een netwerk, op relaties en een plek in de samenleving. Een warme samenleving is geen samenleving waar vrijwilligerswerk een verplichting wordt, maar een kans om mee het verschil te maken.

Wij willen ook een toekomstgerichte samenleving. In een slimme stad, die de opportuniteiten van hedendaagse technologie en nieuwe inzichten omarmt en gebruikt. Dan gebruik je data en slimme oplossingen voor uitdagingen als mobiliteit of afvalbeleid. Dan zoek je naar nieuwe samenwerkingen en ben je katalysator om mensen samen te brengen om leegstand of nieuwe vrijetijdsprojecten op te zetten. Zo een stad moet je ook slim en warm besturen.

En opnieuw. Dan maak ik mij zorgen. Een burgemeester die inwoners degradeert tot “klanten”, ziet niet het potentieel en de kracht van mensen die het verschil willen maken. Van vrijwilligers en ondernemers die dag in dag uit mee bouwen aan méér Lier en méér Hooikt.

Want laat net dat voor dynamiek en vooruitgang zorgen. Mensen die voelen dat ze er toe doen, mensen die – hoe klein ook – impact hebben. Daarom koester ik ondernemende mensen. Mensen die opportuniteiten zien, en het verschil maken. Risico nemen en zo anderen ook kansen geven. Daarom omarm ik ook de scholieren van deze week, die zich zorgen maken en hun nek uitsteken. Het is van onschatbare waarde dat jongeren impact willen hebben. En ik omarm ook de vele scholen die op een schitterende manier deze actualiteit hebben gebruikt om met hun jongeren in gesprek te gaan.

Wij omarmen mensen die het verschilwillenmaken. Ons standaard antwoord op een nieuw initiatief is niet: “daar is geen geld voor”. Nee, wij gaan samen op zoek naar geld, naar opportuniteiten.

En dat is precies het verschil. De manier waarop je een samenleving vorm geeft, inspireert en bestuurt.  Dat betekent ook dat je de moeite doet om naar mensen met een ander idee te luisteren en te zoeken naar de kracht van dat idee. Gebaseerd op feiten én empathie. Feiten en empathie zijn dan voor mij de sleutels voor een warme en slimme samenleving.

Net daarom gaf onze nationale voorzitter Wouter Beke vorige week een warm pleidooi voor de revolutie van de redelijkheid. Een verdomd sterk pleidooi.  Want ik voel me soms een beetje lastig om te behoren tot een groep mensen in de samenleving die een hele slechte beurt maken: de politici. En net zoals ook elders, zijn er onder polici een groep roepers die het verbrodden voor al die mensen met een oprecht engagement. Ik wens de roepers alvast wat meer feitenkennis en empathie.

Ik zou hier kunnen afsluiten en samen met jullie toosten op een warm en slim Lier en Hooikt waar wij vanuit onze afdeling toe bijdragen. Maar eigenlijk wil ik vooral toosten op een pak mensen achter de schermen. Mensen die niet op de voorgrond staan, maar het mogelijk maken dat anderen schitteren. Mensen die kansen geven. Ouders, vrienden, partners, kinderen… En ik toost in de eerste plaats op de steunpilaren van onze 33 straffe kandidaten die het afgelopen jaar het beste van zichzelf hebben gegeven.

Ik wens jullie allen een warm en slim 2019. Met af een toe een dagje zee of tuin om samen met de mensen die er voor jou toe doen, even te onthaasten. Schol!

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.