“Meer Lier, Meer Hooikt”. Dat is de naam van ons verkiezingsprogramma. “Het is een plan voor meer levenskwaliteit in Lier en Koningshooikt en een ambitieus toekomstplan, geen programma voor enkel de volgende zes jaar. Het is ons beeld van het Lier en Koningshooikt dat we willen doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen”, zegt onze lijsttrekker Stijn Coenen.

Het programma bevat 158 concrete actiepunten, maar we schuiven er enkele prominent naar voor.

We willen meer aandacht voor de zwakke weggebruiker en voor verkeersveiligheid. Voor voetgangers betekent dat onder meer goed aangelegde en obstakelvrije voetpaden en oversteekplaatsen. En we gaan voor een ambitieus fietsbeleid zodat kinderen veilig op school geraken. 10% van de investeringen willen we voorbehouden voor o.m. gescheiden fietspaden en veilige oversteekplaatsen.” - Maxime Penen, voorzitter.

We hebben veel aandacht voor mensen die zorg nodig hebben en zij die dreigen uit de boot te vallen. Zo wordt een mantelzorgplan op Lierse schaal voorgesteld en wil men de mantelzorgpremie opnieuw invoeren. Armoede wordt bestreden met een stevig luik armoedebeleid, over verschillende beleidsdomeinen heen.

Maxime: "We willen ook een actieplan ‘Weg met Eenzaamheid’ dat samen met buurtwerkingen en verenigingen eenzaamheid oppikt en aanpakt. Armoede, uitsluiting en eenzaamheid zijn onrechten waar we niet op toegeven.”

Meer Lier en Meer Hooikt betekent voor ons ook meer kwaliteit in het woonbeleid.

Stijn: “We willen een bruisende mix van woningen, geen projecten die de draagkracht van de buurt overstijgen. De buurt willen we zo vroeg mogelijk betrekken bij nieuwe bouwprojecten. En elke Lierenaar zou een stukje groen op wandelafstand van z’n voordeur moeten hebben. We willen dat de stad een samenhangende visie op ruimtelijke ordening uitwerkt voor Lier en Koningshooikt. Ook investeringen zullen nodig zijn om Lier en Koningshooikt klaar te maken voor de toekomst. We willen dat Lier en Koningshooikt infrastructuur hebben om fier op te zijn.”

Naast de verdere heraanleg van straten, fietspaden en voetpaden, springen investeringen in sportinfrastructuur (bv. ontwikkeling Hoge Velden, kunstgrasveld VK Hooikt), het Liers Cultuurcentrum De Mol en historische gebouwen (bv. Sint-Gummaruskerk, Begijnhof, Den Bril, oud OCMW-gebouw) in het oog.

Een opvallend punt is de vernieuwing van het centrum van Koningshooikt om er een verkeersveilig dorpshart van te maken. Op toeristisch vlak willen we de troeven van onze stad nog meer uitspelen en toerisme meer koppelen aan cultuur, handel, horeca… zodat ze elkaar versterken. Ook dienstverlening heeft een belangrijke plaats met o.m. een Woonloket, Seniorenloket en Ondernemersloket.

Als rode draden doorheen het programma komen duurzaamheid, inspraak en betrokkenheid en sociaal beleid keer op keer terug.

Benieuwd naar het volledige programma? Je leest het hier.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.