Op de gemeenteraad van maandag 16 december 2019 werden de meerjarenplanning en meerjarenbegroting 2020-2025 besproken en goedgekeurd. Volgens onze gemeenteraadsleden is het een plan zonder visie dat een aantal essentiële zaken over het hoofd ziet én waarbij we vraagtekens plaatsen op het vlak van de realiseerbaarheid. Om die redenen konden wij dit plan niet goedkeuren. De volledige tussenkomst van onze fractieleider Stijn vind je hieronder terug.

Beste collega’s,

Deze stad begint vandaag aan een boeiende reis van zes jaar. Op reis gaan is steeds een heel avontuur. Waar trekken we naartoe? Hoe zal het daar zijn?

Alvast ‘chapeau’ voor de geleverde inspanningen van iedereen die betrokken is geweest bij de voorbereiding van de reis: lijstjes maken, de koffers pakken… De meerjarenplanning! Los van de inhoud en de manier waarop de planning tot stand kwam, ben ik ervan overtuigd dat het voor vele medewerkers een intensieve periode is geweest.

Deze meerjarenplanning is de vertaling van het bestuursakkoord. Daarop reageerde onze fractie in januari met gemengde gevoelens. We zijn heel blij dat eindelijk opnieuw zal geïnvesteerd worden in de Sint-Gummaruskerk, een pleidooi dat Koen tijdens de voorbije legislatuur meermaals heeft gehouden. Vanzelfsprekend moet ik in deze inleiding ook blijdschap uiten voor de kunstgrasvelden die er eindelijk zullen komen. Hopelijk het eerst en snel bij KVK Hooikt; beter laat dan nooit. De intenties richting een nieuw cultuurcentrum en de mogelijkheid om hier wat sneller in te gaan naar aanleiding van de adviezen van het Cultuurforum en ProLier zijn zeker ook toe te juichen.

Maar de ontgoocheling die ik toen uitsprak, blijft. Ten eerste: de aangekondigde intentie om van participatie een leidraad te maken in de beleidsplanning en -uitvoering, is nog geen realiteit geworden. Deze gemeenteraad sprak daar meermaals z’n bezorgdheid over uit. En in zowat alle adviezen bij deze meerjarenplanning proeven we ontgoocheling over de manier van werken.

Mochten jullie de gedrevenheid in deze raad en het rijke middenveld van onze stad ter harte genomen hebben, had de kwaliteit van de meerjarenplanning veel hoger gelegen én was het draagvlak voor het geplande beleid groter geweest. Helaas: een politieke cultuur uit de vorige eeuw haalt – hopelijk nog slechts voorlopig – de bovenhand. We hopen dat deze meerderheid nog steeds de ambitie heeft dit te veranderen en participatie ernstig te nemen. Burgemeester en schepenen hebben daarin een voorbeeldfunctie: lead by example.

Ten tweede: ook het gebrek aan visie dat we in januari al aankaartten, wordt bevestigd in deze meerjarenplanning. Het is kwalitatief een zeer zwak document. Op geen enkel moment krijgen we een richting voorgeschoteld. En het bewustzijn over grote uitdagingen als armoede, mobiliteit, lokaal ondernemen, diversiteit en samenleven is zeer beperkt. Ondanks een uitgebreide omgevingsanalyse die het document vergezelt, lijkt de urgentie van heel wat zaken niet doorgedrongen.

Ik verwacht als Lierenaar een beleidsplan dat gestoeld is op een goede analyse en me een visie op onze stad voorschotelt; minstens richting 2024 en zelfs liefst op wat langere termijn. Hoe zal Lier eruitzien? Hoe en waar ontmoeten mensen elkaar? Hoe wonen, werken en ontspannen we? En hoe gaan we naar school?

Het beeld dat dan ontstaat, leg je naast de huidige situatie. En op basis daarvan zet je beleid uit. Zo werkt deze meerderheid echter niet. Als we in commissievergaderingen vroegen naar een toekomstbeeld en de stappen ernaartoe, bleef het oorverdovend stil. Onze schepenen lijken geen idee te hebben hoe lokaal ondernemerslandschap zal evolueren, hoe Lier een ‘slimme stad’ kan worden, hoe kinderarmoede teruggedrongen kan worden.

Het is goed mogelijk dat een tekort aan verbeeldingskracht aan de basis ligt. Dat heb je of heb je niet. Maar dat zou dan een reden te meer moeten zijn om de verbeeldingskracht van onze inwoners te gebruiken. In de memoranda voor de verkiezingen, zelfs in het allerkortste advies lezen wij wél een visie op onze stad. Jullie hadden zelfs ons partijprogramma mogen gebruiken.

Trouwens, er zijn vandaag een massa internationale kapstokken die de basis hadden zijn voor een visie op Lier. Waarom is deze beleidsnota bijvoorbeeld niet opgehangen aan de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties? Waar zitten de ambities uit de ondertekende Burgemeestersconvenant verwerkt?

Vooraleer jullie mij als dromer wegzetten, benadruk ik graag het belang van een visie. Op bepaalde momenten zullen jullie beslissingen moeten nemen. Beslissingen die af en toe gevolgen zullen hebben die minder leuk zijn. Het is dan de verdomde plicht van een bestuurder om mensen mee te nemen in hun verhaal en een toekomstbeeld voor te houden. Dan kan je tenminste helder uitleggen waarom een bepaald project de voorkeur krijgt of waarom iets op een bepaalde manier moet gebeuren.

Om het met de jezuïeten te zeggen: “Plus est en vous”. Enthousiasmeer mij. Overtuig mij. Begeester mij met jullie beeld van Lier morgen.

Ten derde dan: vanzelfsprekend moet een visie vertaald worden in concrete projecten. Door de extra financiële middelen van de Vlaamse overheid heeft elke schepen de kans gekregen om enkele zichtbare projecten te realiseren. Iedereen kan scoren. Maar het blijft een menu van acties. Het is, zoals net gezegd, geen doordacht verhaal. En zelfs in het menu slaan jullie de bal mis. Volgens ons ontbreken er heel wat zaken. Ik geef enkele voorbeelden waarop we in de discussie nog zullen terugkomen.

 1. Lier heeft een pak troeven. Nérgens lezen we de ambitie om die troeven te verbinden zodat ze elkaar versterken. Landbouw – een sector die de helft van ons grondgebied beslaat en onderbelicht is in de meerjarenplanning – verbinden met bv. toerisme of natuur zou baanbrekende projecten kunnen opleveren. Of de verbinding tussen lokale ondernemers, sport en cultuur. We gingen er met CD&V uitgebreid op in, in ons verkiezingsprogramma. Recenter lazen we een soortgelijke oproep in het advies van de Economische Raad;
 2. Jullie willen kinderarmoede halveren. Mooi! Maar de manier waarop zal ontoereikend zijn. Armoede kan je enkel met een geïntegreerde aanpak bestrijden. Met bv. een flankerend onderwijsbeleid dat meer is dan bloemen op de dag van de directeur. Welke initiatieven zullen jullie nemen om schoolkosten onder controle te houden en de scholen hierin te ondersteunen? Hoe zal ‘de regierol’ waarvan sprake ingevuld worden? Hoe maken jullie connectie maken met mensen in kansarme situaties?
 3. Op het vlak van diversiteit missen we helemaal de ambitie om te ontmoeten, te leren van elkaar en om verbinding te maken met mensen met een andere (taal)achtergrond. De vraag van de Welzijnsraad is pertinent: zal Lier een gastvrije stad zijn?
 4. In het bestuursakkoord vonden we na lang zoeken vijf puntjes terug over dierenwelzijn “in al zijn aspecten”. Die “al zijn aspecten” blijkt toch vooral anti-beleid te worden: tégen hondenpoep, tégen zwerfkatten en tégen duiven. Ongetwijfeld belangrijk, maar voor meer positieve en constructieve acties hadden jullie gerust even Stéphanie mogen bellen. De dieren zouden u dankbaar zijn geweest;
 5. Ik kan ook het volstrekte gebrek aan transparantie niet onopgemerkt laten voorbij gaan. Voornamelijk inzake ruimtelijke ordening is die schrijnend en zelfs stuitend. De gemeenteraad van november was ontluisterend met geheimdoenerij in het voetbaldossier en over de afspraken met de buren van de Normaalschool. We zijn niet alleen met dat scherpe oordeel. Ook de Gecoro kaart met betrekking tot de planning en financiering van aangekondigde ruimtelijke uitvoeringsplannen een gebrek aan transparantie aan. Laat mij het voor de betrokken schepen op z’n zachtst gezegd een stevig werkpunt noemen;
 6. Het zal jullie evenmin verbazen dat onze fractie met bezorgdheid kijkt naar de plannen voor Koningshooikt. We zijn blij – Evi haalde het al eerder aan – met het opgestarte traject rond veerkrachtige dorpen, maar maken ons zorgen over het leven in en de leefbaarheid van ons dorp. Vertel ons gerust hoe jullie dat zien, want dat is ons nog steeds niet duidelijk.
  Tot slot: een uitgebreid investeringsprogramma was noodzakelijk en is nu voorzien. De budgettaire situatie laat zelfs nog meer investeringen toe, zonder de controle over het schuldniveau te verliezen. Het is nota bene een beetje flauw om de virtuele geambieerde schuldgraad van 86,9 miljoen euro als referentie te nemen, terwijl in werkelijkheid vertrokken wordt van 71,9 miljoen. Nu goed, het schuldniveau is onder controle en zal dat volgens de ramingen ook blijven. Prima!

Wat meer zorgen baart, is de capaciteit om het investeringsprogramma te realiseren. De ervaring leert dat de ambities altijd hoger liggen dan de uiteindelijke realisaties. Het lijkt een fata morgana om de investeringsambities op te trekken zonder de realisatiecapaciteit uit te breiden of maatregelen te nemen om hier oplossingen voor te vinden. We zien geen investeringen om het personeelsbeleid te ondersteunen of beter te maken. We lezen ook nergens plannen om meer projectfinanciering binnen te halen. Het lijkt ons dan ook onhaalbaar om met een ongewijzigde personeelsbezetting en onveranderd personeelsbeleid al deze projecten te realiseren. Deze bezorgdheid was ook te lezen in verschillende adviezen (bv. musea, jeugd, senioren).

De algemene conclusie van onze fractie is als volgt: jullie vertrekken op reis en maken de valiezen klaar. Jammer genoeg hebben jullie geen idee van de bestemming. Dat kan het warme zuiden van Spanje zijn, maar even goed het koude Siberië. Komt er nog eens bij dat jullie twee valiezen hebben klaargezet en er maar eentje kunnen dragen. Een zonnebril vergeten is geen onoverkomelijk probleem, maar met enkel zwembroeken, shorts en topjes redden jullie het niet in Siberië. Ik kan het beamen, ik was er al eens. En dan is het nog te hopen dat de onderbroeken in de juiste valies zitten.

Tijdens de discussie zullen we nog inzoomen op een aantal specifieke aspecten van het meerjarenplan.

Het is een plan zonder visie dat een aantal essentiële zaken over het hoofd ziet en waarbij we vraagtekens plaatsen op het vlak van de realiseerbaarheid. Om die redenen kunnen wij dit plan niet goedkeuren.

  Lees de reacties ()
  Lees de reacties () Verberg reacties

  Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.