Op 1 februari jl. besliste de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen het RUP Laporta-Caroly te schorsen. Eerder uitten we al onze bezorgdheid over het RUP en de massa bezwaarschriften die ertegen werden ingediend. Voor het stadsbestuur betekent de schorsing een herexamen.

Didier Vanderghote, bestuurslid van onze afdeling en bewoner van de wijk Zevenbergen, vindt de schorsing alvast een goede zaak. “Op zich is het RUP een plan waar CD&V achter kan staan. De bedoeling is immers dat er in de omgeving geen milieubelastende industrie meer kan komen, maar enkel nog woningen en groen. Maar zoals het nu op papier staat, bevat het RUP te veel vaag- en onvolkomenheden. Om die reden stemde CD&V in november op de gemeenteraad tegen het RUP en vroegen we bijkomend onderzoek. We zijn blij dat de deputatie onze analyse deelt.

Het RUP mist volgens CD&V Lier-Koningshooikt op dit moment een totaalvisie. Het lijkt op zichzelf te staan. Ook de GECORO wees daar al op in een eerder advies. Bovendien werden onvoldoende inspanningen geleverd om draagkracht voor het RUP te scheppen bij de mensen in de omgeving. De vele bezwaarschriften zijn daar een logisch gevolg van.

Tot slot bevat het plan nog te veel knelpunten. Denken we o.m. aan wonen onder hoogspanningskabels, de verkeersafwikkeling op het kruispunt van de Guido Gezellelaan met de N10 en het feit dat de studie zich baseert op achterhaalde verkeerstellingen uit 2015 om de verkeersimpact te voorspellen. De mobiliteitsimpact zal sowieso groot zijn door de (toekomstige) ontwikkeling van de sites Decathlon en La Rocca, het nieuwe woonproject op de hoek van de Guido Gezellelaan en de Antwerpsesteenweg, het sluiten van de middenberm op de R16 ter hoogte van de Donk en het sluiten van de spoorwegovergang Zevenbergen voor autoverkeer richting het Galgenveld.

We kijken dan ook uit naar de noodzakelijke bijsturingen die het stadsbestuur zal moeten aanbrengen aan het RUP. We volgen dit dossier verder op.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.