Gisteren vond in het Vlaams parlement de Septemberverklaring van de Vlaamse regering plaats. Daarin belichtte de Vlaamse regering de algemene maatschappelijke situatie in Vlaanderen en de krachtlijnen van de begroting voor het volgende jaar. Dit jaar werd een bijzondere Septemberverklaring, met veel aandacht voor relance na de zware klappen die onze economie en maatschappij kreeg sinds de start van de coronacrisis.

Koning Fiets

We investeren meer dan ooit in fietsinfrastructuur en andere duurzame verkeersmodi. Daarbij betrekken we zo veel mogelijk de lokale besturen. Zo voorzien we een eenmalige enveloppe van 150 miljoen euro, waarbij we elke 2 euro die lokale besturen zelf investeren in fietsinfrastructuur, versterken met 1 euro. De fiets blijft onze aandacht verdienen in de omslag naar een duurzame mobiliteit.

Onze minister Hilde Crevits zet ook een nieuw programma handelskernversterking op om te investeren in bruisende dorps-en stadskernen.

Investeren in onze jeugd

De Vlaamse regering neemt specifieke maatregelen om kinderen en jongeren meer ruimte te geven in de steden en gemeenten. De voorbije maanden hebben bewezen dat hier nood aan is. De openbare ruimte wordt opgewaardeerd en er wordt bijkomend geïnvesteerd in jeugdinfrastructuur.

Daarnaast schenkt Vlaams minister Benjamin Dalle bijzondere aandacht aan de meest kwetsbare kinderen en jongeren. In navolging van het plan Generatie Veerkracht wordt er ook het komende jaar gewerkt aan een inclusief jeugdbeleid waar ook de meest kwetsbaren bij betrokken worden. Steden en gemeenten zijn hierin een belangrijke partner.

Digitaal, iedereen mee

Vlaams Minister Hilde Crevits wil via subsidieoproepen “Smart Cities de digitalisering bij gemeenten versnellen en de dienstverlening naar burgers en bedrijven versterken.

Maar iedereen moet mee kunnen, we laten niemand achter. Er wordt een ambitieus programma uitgewerkt om komaf te maken met ‘digibetisme’ en mediawijsheid te versterken. Hiertoe ondersteunen we lokale partnerschappen waarbij o.a. onderwijs- en opleidingsverstrekkers, lokale besturen en kringloopcentra een initiatief nemen om kwetsbare groepen mee te krijgen in de digitaliseringsgolf. Via digi-banken stellen deze partnerschappen apparatuur (bv. laptops) ter beschikking en verstrekken opleiding en onderhoud.

Forse investeringen in ons welzijnsbeleid

De coronacrisis maakte meer dan ooit duidelijk hoe belangrijk een sterk welzijnsbeleid is. De ambities hierin zijn misschien minder direct toepasbaar op uw lokaal beleid, maar voor CD&V zo belangrijk dat we ze graag onder de aandacht brengen. Een antwoord geven op de impact van die coronacrisis was de eerste prioriteit. Daarom neemt de Vlaamse regering, op vraag van Vlaams minister Wouter Beke, een aantal relancemaatregelen, met eenmalige uitgaven, waarvan zo’n 263 miljoen binnen de domeinen Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.

Daar bovenop komt er een structurele versterking van 538 miljoen euro voor betere lonen, meer personeel en meer hulpverlening binnen de sector. Het door deze regering besliste uitbreidingsbeleid wordt hiermee verdubbeld tot 1,1 miljard euro. Historisch en ongezien!

Meer dan gewoon cijfers, betekent dit concreet dat er een betere verloning van het personeel in de zorg- en welzijnssector komt, meer handen aan het bed en meer mensen die geholpen worden. Ook wordt er versneld en versterkt geïnvesteerd in de Vlaamse woonzorgcentra.

Ten slotte wordt er ook ingezet op de versterking van het mentaal welzijn, met o.a. extra inzet van buitenschoolse activiteiten i.s.m. lokale besturen voor kinderen (‘spelend leren’), voor buurtwerk en voor lokale armoede-initiatieven.

  • Mobiliteit & openbaar vervoer
  • Lokale besturen
  • Jeugd
  • Zorg
  • Gezondheid & welzijn

Een cookie is een klein bestand dat door de server van CD&V wordt uitgestuurd en geplaatst op de harde schijf van jouw computer, tablet, GSM of ander apparaat waarmee je onze website bezoekt. In de cookies wordt informatie opgeslagen. 

Het gebruik van cookies heeft allerhande doelstellingen. Sommige cookies worden gebruikt om de website en de daarop aanwezige informatie of diensten te kunnen verstrekken. Andere worden gebruikt om het bezoek aan onze website aangenamer of gemakkelijker te maken. Nog andere zijn bedoeld om het gebruik van de website te analyseren of om jou gerichte reclame te sturen. Cookies die omwille van technische of beveiligingsredenen noodzakelijk zijn, plaatsen we in ieder geval. 

Door op “Ik ga akkoord” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor al deze doeleinden. U kan evenwel uw cookievoorkeuren regelen via de knop “Voorkeuren instellen”.