Het aantal alleenstaanden neemt elk jaar toe, ook in onze stad. Mensen blijven langer single, scheiden of wordt op latere leeftijd opnieuw alleenstaande door het overlijden van een partner. Vaak vallen zij tussen de mazen van het (sociale) net als het aankomt op o.m. tegemoetkomingen en ondersteuning.

Daar leggen we ons niet zomaar bij neer. Op onze eigen schaal, in Lier en Koningshooikt, moeten we doen wat we kunnen om alleenstaande een duwtje in de rug te geven. Zo geven we ook armoede minder kans. Want het percentage mensen in armoede ligt nu eenmaal hoger bij alleenstaanden.

Dat is Meer Lier en Meer Hooikt: samen, maar nooit alleen. Alleenstaande of niet.

Wat stellen we zoal voor?

  • Een alleenstaandentoets in het beleid van de stad. Dat betekent dat telkens wanneer een beslissing wordt genomen, bekeken wordt wat de gevolgen voor alleenstaanden zijn en of deze rechtvaardig zijn;
  • Lokale belastingen en retributies zoveel mogelijk afstemmen op bv. reële consumptie, reëel verbruik etc. Alleenstaanden produceren minder afval, verbruiken minder energie... We willen dus zo weinig mogelijk met 'vlakke taksen' werken die voor elk huishouden sowieso hetzelfde zijn.
  • Laat ons bekijken of we meerdere volwassenen op één adres kunnen beschouwen als een gezin? Dat kan juridisch verankerd worden zoals bv. een samenlevingscontract en financieel voordelig zijn op het vlak van o.m. gemeentebelasting of afval. Alleenstaanden betalen immers meestal de volle pot, terwijl ze voordelen mislopen;
  • De starterswoning als interessante woonvorm voor zowel jonge starters als oudere alleenstaanden stimuleren. Dat is een eenvoudige woning die makkelijk aanpasbaar en moduleerbaar is, afhankelijk van de levenfase;
  • Beter informeren over de mogelijkheden om een grote eengezinswoning of hoeve aan te passen naar meerdere wooneenheden. Veel senioren wensen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Tegelijk zijn woningen vaak onbetaalbaar zijn voor jonge koppels of alleenstaanden. Zo kunnen twee uitdagingen in één keer oplossen;
  • Meer gezellige plekken waar jong en iets ouder elkaar ontmoeten. Bestaande pleintjes en parkjes willen we opsmukken met extra zitbanken en meer groen. Waar het kan willen we nieuwe ontmoetingsplekken aanleggen;
  • We maken van onze publieke ruimte een echte thuis. Eenvoudige fitness- en sporttoestellen (aangepast aan gebruik door verschillende leeftijden), openbare ligzetels en hangmatten, een levensgroot spelbord, stenen schaak- en dambordtafels… 
  • Een ambitieus plan armoedebestrijding over alle domeinen heen in het volgende bestuursakkoord;
  • We gaan voluit voor een project ‘Weg met Eenzaamheid’. De strijd tegen vereenzaming en eenzaamheid willen we tot een van de speerpunten van het Liers sociaal beleid maken;
  • De opvang op korte termijn van mensen in een crisissituatie is een voortdurende uitdaging. Het kan gaan om alleenstaande, kwetsbare jongeren of om moeders met kind in een crisissituatie, We willen het aanbod opvanggelegenheden uitbreiden, in goed overleg met de verenigingen en organisaties die vandaag al bergen werk verzetten.