VRT blikte in Pano van 12 september 2018 terug op een reportage over armoede vijf jaar geleden. Het maakte pijnlijk duidelijk dat de situatie in Vlaanderen nog sterk verbeterd kan worden. Ook in Lier en Koningshooikt leven heel wat inwoners onder de armoedegrens. Onze stad kende in 2017 percentueel gezien dubbel zoveel leefloontrekkers als het Vlaamse Gewest*.

Armoede terugdringen in onze stad is in onze ogen dan ook een van de belangrijkste uitdagingen voor de volgende beleidsperiode. Voor ons mag niemand uit de boot vallen. Daarom willen we dat er een stevig luik armoedebeleid in het volgende bestuursakkoord worden opgenomen, en dit over verschillende beleidsdomeinen heen.

Dat is Meer Lier en Meer Hooikt: armoede, uitsluiting en eenzaamheid meer doorbreken, zodat niemand uit de boot valt.

Wat stellen we zoal voor?

 • Een ambitieus plan armoedebestrijding over alle domeinen heen in het volgende bestuursakkoord;
 • Buurt- en wijkwerkingen betrekken bij sociale dienstverlening. Het zijn echte antennes die weten en oppikken wat er leeft in de buurt;
 • Nauwe samenwerking tussen lokale en regionale VDAB, interimkantoren, lokale werkgevers, OCMW en stad om mensen snel naar een lokale job te leiden;
 • 'Job Mobiel' tegen vervoersarmoede! Via een huurkoopovereenkomst kunnen bij het OCMW ingeschreven werkzoekenden beschikken over een (brom)fiets, abonnement op openbaar vervoer, Cambio…
 • Onderzoeken of Lier deels kan tussenkomen in de kosten van een BuzzyPass, gekoppeld aan de UiTPAS, voor zij die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming
 • Sociale economie-initiatieven blijven we ondersteunen en promoten. We denken aan o.m. een klusdienst en een verhuisdienst. Het zijn echte hefbomen om mensen vaardigheden aan te leren en te betrekken bij het sociaal leven in onze stad. 
 • De UiTPAS verruimen, het aanbod vergroten en de communicatie over de UiTPAS aan kansentarief verbeteren;
 • De sociale correctie op het DIFTAR-systeem automatisch toekennen. Zo moeten mensen die er recht op hebben er niet achter vragen;
 • Blijven inzetten op sociale huisvesting. Nieuwe woonprojecten voorzien we best altijd van enkele sociale woningen;
 • Sociale woningen ook (bv. via erfpacht) op de markt kunnen worden gebracht als ‘kluswoningen’. Aan de ‘verkoop’ is dan een renovatieverplichting verbonden om binnen enkele jaren te worden uitgevoerd;
 • Sociale verhuurkantoren beter ondersteunen. Iedereen verdient een betaalbare woning en SVK's helpen daarbij;
 • Een energiescan laten uitvoeren bij oude woningen of bij mensen in armoede om hen te helpen het verbruik terug te dringen;
 • Energiesnoeiers inzetten. Dit zijn opgeleide vrijwilligers die het energieverbruik van inwoners in kaart brengen en hen tips geven om minder te verbruiken; 
 • Energiemeters uitlenen om sluimerverbruik op te sporen;
 • Samen met verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen, bekijken hoe we hen beter kunnen betrekken bij het beleid.

*Cijfers afkomstig uit de Gemeentemonitor.