De positieve impact van (gezelschaps)dieren op het gemoed van mensen is al lang bekend en ruim ondersteund door wetenschappelijk onderzoek. Huisdieren helpen tegen eenzaamheid en depressie en maken mensen gelukkig. Daarnaast verdraagt onze samenleving – gelukkig en terecht – hoe langer hoe minder dierenleed.

In o.m. Vlaams-Brabant, Limburg en Brussel bestaat het label ‘Diervriendelijke Gemeente’. De provincie Antwerpen heeft zoiets (nog) niet. Laat ons zélf initiatief nemen! We willen van Lier de meest diervriendelijke stad van de ruime omgeving maken

Dat is Meer Lier en Meer Hooikt: een meer diervriendelijke stad.

Wat kunnen we allemaal doen of wat doet Lier al en kunnen we dus op verder bouwen?

  • Een vaste contactpersoon voor dierenwelzijn bij de politie;
  • Een specifieke schepenbevoegdheid Dierenwelzijn om het thema in de verf te zetten;
  • Zwerfkattensterilisatie blijven promoten en er een jaarlijkse campagne rond doen;
  • Alleen erkende circussen zonder wilde dieren toelaten op ons grondgebied;
  • Meer uitlaatzones met hondenpoepbakjes voorzien als we openbare ruimte herinrichten;
  • Artikels met tips over dierenwelzijn in de Peperbus
  • Onze inwoners vragen om gevallen van dierenverwaarlozing of -mishandeling te melden…;
  • Bekijken onder welke voorwaarden huisdieren zouden kunnen toegelaten worden in alle sociale woningen, woonzorgcentra en serviceflats, zoals het proefproject in WZC Paradijs.