Lier en Koningshooikt zijn fantastisch om jong te zijn, om in op te groeien, om met volle teugen van te genieten. Jongeren kijken ook vooruit, ze zijn bezig met de toekomst en zij die mórgen jong zijn. Wij dromen van een stad die ook in  2030 de perfecte plek is om jong te zijn. 

Dat is Meer Lier en Meer Hooikt: meer ruimte om jong te zijn. Nu en in de toekomst.

Wat stellen we zoal voor?

Verkeer en verkeersveiligheid

 • Een ‘8-80’-toets als straten, fiets- en voetpaden en pleinen opnieuw aangelegd worden. Dat wil zeggen dat we die zo aanleggen dat ze comfortabel en veilig zijn zowel een 8-jarige als een 80-jarige. Kinderen en ouderen zijn het meest kwetsbaar in het verkeer. Als hún toets doorstaan wordt, is het sowieso veilig voor iedereen;
 • Meer afgescheiden en veilige fietspaden en oversteekplaatsen;
 • Vrachtverkeer zo veel mogelijk uit de schoolomgevingen weren aan het begin- en einde van de schooldag. Dit kan in overleg met bv. de bouwsector zoals het elders al gebeurt;
 • Meer vrijwilligers om op drukke kruispunten en oversteekplaatsen oversteekhulp te voorzien op de drukste momenten;
 • Een feestkonvooi ondersteunen dat veilig transport biedt van en naar fuiven en evenementen in Lier, Koningshooikt en de buurgemeenten. Een groep is nl. zichtbaarder ’s nachts dan een individuele fietser;

Ruimte om jong te zijn

 • Meer gezellige plekken waar jong en oud elkaar ontmoeten. Bestaande pleintjes en parkjes willen we opsmukken met extra zitbanken en meer groen. Waar het kan willen we nieuwe ontmoetingsplekken aanleggen;
 • Van onze publieke ruimte een echte thuis maken: eenvoudige fitness- en sporttoestellen, openbare ligzetels en hangmatten, een levensgroot spelbord, stenen schaak- en dambordtafels…
 • Bekijken of we speelbossen zoals op de KTA-site ook kunnen aanleggen op andere plekken in Lier en Koningshooikt

Vrije tijd

 • Samen met de Jeugdraad, de jeugdbewegingen en de scholen bekijken hoe we meer activiteiten specifiek voor jongeren kunnen voorzien;
 • Jeugdbewegingen helpen met hun gebouwen. Bv. door goedkoop of renteloos (een deel van) de bouwkost te lenen of door energiezuinige ingrepen te helpen financieren. De stad kan ook helpen door andere subsidie- of ondersteuningskanalen te vinden;
 • Een meer op jongeren gericht programma bij het Liers Cultuurcentrum;
 • Van de bibliotheek ook een leuke ontmoetingsplek maken. Concreet denken we o.m. aan een spellenhoek, ev. spelconsoles, een app die mensen door de bib loodst...
 • Jongeren met een migratieachtergrond of jongeren met een kansarme achtergrond meer betrekken bij jeugdverenigingen, in overleg met onze topjeugdbewegingen.

Wonen

 • De starterswoning als interessante woonvorm voor zowel jonge starters als oudere alleenstaanden. Dat is een eenvoudige woning die makkelijk aanpasbaar is, afhankelijk van de levenfase;
 • Woonvormen die jong en oud stimuleren samen te wonen, ondersteunen. Voor de jongeren kan het de kosten wat drukken, voor de ouderen zorgt het voor sociaal contact;
 • Tot drie kamers in een woning verhuren aan studenten of jonge starters, met weinig formaliteiten, mogelijk maken. Een voor de hand liggende samenwerking is die met de zorgkundige opleidingen in onze stad;

Klimaat en milieu

 • Jongeren zijn meer dan ouderen bezig met klimaat en milieu. Ze kunnen het goede voorbeeld geven, samen met de stad. Ecologisch op kamp gaan, energiezuinige jeugdlokalen, workshops, infoavonden… Het is maar een greep uit wat samen kan;
 • Met scholen samenwerken om kinderen warm te maken voor een klimaatbewuste en duurzame samenleving. Waarom bv. geen actie waarbij aan elke leerling een brooddoos of een drinkfles wordt aangeboden om hen bewust te maken van de afval- en plasticproblematiek?

Zorg en gezondheid

 • Stad en OCMW, scholen, TEJO vzw, jeugdbewegingen, Jeugddienst… samen een campagne laten maken om geestelijke gezondheid bij jongeren bespreekbaar te maken;

Jongeren en politiek

 • Samenwerken met de Lierse scholen om jongeren van de laatste middelbare graad vertrouwd te maken met de stadspolitiek. Voor de jongsten willen we, net zoals op veel andere plekken, een Lierse kinderburgemeester.