Land- en tuinbouwers zijn ondernemers met durf én beheerders van open ruimte met stielkennis. We zijn fier op de kwaliteit die onze Lierse en Hooiktse land- en tuinbouwers afleveren.

We willen de verbinding tussen stad en platteland versterken, mensen weer laten kennismaken met wat ze eten en waar het vandaan komt. We willen onze lokale land- en tuinbouwers als een sterk merk naar buiten brengen en ze inzetten als ambassadeurs van onze stad. En we willen hen de aandacht van het beleid geven die ze verdienen.

Dat is Meer Lier en Meer Hooikt: meer verbinding tussen stad en landbouwleven.

Wat stellen we zoal voor?

  • Eén merk waaronder onze land- en tuinbouwers naar buiten treden. Zo maken we de consument duidelijk wanneer hij een Liers product koopt;
  • Zoveel mogelijk met lokale producten werken op evenementen van de stad;
  • Opnieuw een Landbouwraad om de stadsdiensten te adviseren. De huidige Milieuraad is voor specifieke landbouwdossiers iets te gevarieerd;
  • Eén duidelijk aanspreekpunt bij de stad voor onze land- en tuinbouwers. Ook een zichtbare schepenbevoegdheid Landbouw (niet zomaar als deel van Lokale Economie) is wenselijk, gelet op de complexiteit van de sector;
  • Landschapsbeheer in samenwerking met de sector. Land- en tuinbouw hebben immers een ruimtelijke impact. Een goed voorbeeld is het onderhoud van trage wegen en de polder;
  • Landbouwers stimuleren bloemrijke akkerranden in te zaaien. Mooi én goed voor de biodiversiteit. De stad stelt zaad ter beschikking en voorziet een vergoeding ter compensatie van de iets kleinere teelopbrengst;
  • Bekijken of het groenonderhoud buiten de stadsvesten kan worden uitgevoerd door bv. landbouwers en sociale initiatieven als MIVAS;
  • Actief waterbeheer om het overstromingsrisico te beperken. Onze landbouwers kunnen een nuttige bijdrage leveren in het onderhoud van waterlopen en bermen;
  • Plattelandseducatie vooruithelpen. Waarom geen jaarlijkse ‘Boerderij in de Stad’ of slimme borden langs de wegen, zodat fietsers of wandelaars kunnen zien met welk type bedrijf ze te maken hebben, wat er zoal geproduceerd wordt...
  • Sociale tewerkstellingsinitiatieven in de sector stimuleren. Een waardevolle dagbesteding, een vak leren, de eigenwaarde (her)ontdekken. Landbouw en sociaal beleid ontmoeten elkaar;