De openbare ruimte in Lier en Koningshooikt is niet altijd even toegankelijk voor mensen met beperkte of andere mobiliteit. Daar voerden we recent nog actie rond (klik rechts door). Op het vlak van gespecialiseerde zorg kunnen nog stappen vooruitgezet worden (bv. voor mensen met fysische of mentale beperking of (jong)dementerenden).

Een meer verscheiden aanbod op maat: daar willen we naartoe. We moeten daarvoor niet wachten op de Vlaamse of federale overheid. Laat ons in overleg tussen stad, OCMW, private partners, de opleidingen aan SintAloysius (SAL) en Thomas More en betrokken verenigingen kijken wat nú al mogelijk is.

Dat is Meer Lier en Meer Hooikt: meer aangepaste zorg voor iedereen die daar nood aan heeft.

Wat stellen we zoal voor?

  • De toegankelijkheid van de openbare ruimte voor rolstoelen, rollators en kinderwagens verbeteren. Wanneer we straten en pleinen opnieuw aanleggen, doen we dat zoveel als mogelijk op hetzelfde niveau, met minder verzakkingsgevoele materialen en brede voetpaden;
  • Meer aandacht voor obstakelvrije voetpaden zodat manouvreren met een rolstoel, rollator of buggy makkelijker is. Het is een kwestie van respect;
  • De toegankelijkheid van onze openbare gebouwen verbeteren door de toegankelijkheidstoets algemeen toe te passen;
  • Geestelijke gezondheidszorg is een van de belangrijkste uitdagingen van vandaag. De stad geeft het goede voorbeeld door eigen medewerkers, vaak met kleine ingrepen, zo goed mogelijk te 'ontzorgen';
  • Zeker bij jongeren is geestelijke gezondheidszorg een bekommernis. Stad en OCMW, scholen, TEJO vzw, jeugdbewegingen, Jeugddienst… maken samen van een campagne om geestelijke gezondheid bespreekbaar te maken;
  • Visuele oriëntatiepunten in het straatbeeld (bv. kleuren, pictogrammen en tekeningen) voor mensen met (jong)dementie. De angst om de weg kwijt te raken verkleint, het zelfvertrouwen om de straat op te gaan neemt toe;
  • De Lierse Adviesraad Toegankelijkheid (LAT) verbreden tot een werkgroep ‘Leven met een Beperking’. Ze zet in op toegankelijkheid van het openbaar domein, maar ook van informatie, dienstverlening, vrije tijd, cultuur en sport.