Het aanbod klassieke woonzorg, private en publieke rusthuizen is in onze stad op peil. Op het vlak van gespecialiseerde zorg kunnen nog stappen vooruitgezet worden.

Hoort een relatief jonge senior met een lichamelijke beperking die niet meer in aanmerking komt voor begeleid wonen bv. thuis in een rusthuis? Er zijn heel wat goede voorbeelden, zoals ‘samenhuizen’ met een persoon met een beperking, waarbij mantelzorg centraal staat. Een meer verscheiden aanbod op maat: daar willen we naartoe.

Dat is Meer Lier en Meer Hooikt: meer aangepaste zorg voor iedereen die daar nood aan heeft.

Wat stellen we zoal voor?

  • Steun en premies op maat van mantelzorgers. De mantelzorgpremie die er was willen we opnieuw invoeren;
  • Een Liers mantelzorgplan dat steunt op de noden van zowel de zorgbehoevende als die van de mantelzorgers;
  • Geestelijke gezondheidszorg is een van de belangrijkste uitdagingen van vandaag. De stad geeft het goede voorbeeld door eigen medewerkers, vaak met kleine ingrepen, zo goed mogelijk te 'ontzorgen';
  • Zeker bij jongeren is geestelijke gezondheidszorg een bekommernis. Stad en OCMW, scholen, TEJO vzw, jeugdbewegingen, Jeugddienst… maken samen van een campagne om geestelijke gezondheid bespreekbaar te maken;
  • Visuele oriëntatiepunten in het straatbeeld (bv. kleuren, pictogrammen en tekeningen) voor mensen met (jong)dementie. De angst om de weg kwijt te raken verkleint, het zelfvertrouwen om de straat op te gaan neemt toe;
  • Bekijken of huisdieren kunnen toegelaten worden in alle sociale woningen, woonzorgcentra en serviceflats.  Projecten zoals de knuffel- en therapiehonden in WZC Paradijs verdienen navolging. 
  • Cultuur, musea, erfgoed… tot in de woonzorgcentra brengen, met bv. een tijdelijke tentoonstelling, een voorstelling, een montage…