Het is een van de sterkste troeven van Lier en Koningshooikt: de open ruimte met veel groen en water. Wandelaars, joggers, fietsers, rolschaatsers, kajakkers en kanoërs… Allemaal vinden ze hun gading. De komende jaren komt daar nog kwaliteitsvolle ruimte bij met o.m. het landschapspark Pallieterland.

Dé uitdaging voor morgen is al die open ruimte vrijwaren en beschermen. We willen elke Lierenaar en Hooiktenaar op wandelafstand van zijn voordeur een stukje groen garanderen. De waterhuishouding beheersen, is vanzelfsprekend in Lier en Koningshooikt. We geloven dat ontharding de weg om te volgen is. Niet alleen oogt minder beton fraaier en natuurlijker, het water vindt sneller z’n weg naar de ondergrond. Tot slot moeten we op lokaal niveau doen wat we kunnen in de strijd tegen de klimaatopwarming. Niet alle soelaas zal ‘van bovenaf’ komen. Integendeel. Grote veranderingen beginnen klein (en lokaal).

Dat is Meer Lier en Meer Hooikt: meer ruimte voor groen en de natuur.

Wat stellen we zoal voor?

  • Meer gezellige plekken waar jong en oud elkaar ontmoeten. Bestaande pleintjes en parkjes willen we opsmukken met extra zitbanken en meer groen. Waar het kan willen we nieuwe ontmoetingsplekken aanleggen;
  • In een (klein)stedelijke omgeving is het een uitdaging groene ruimte te bewaren. We stellen een groennorm voor als richtlijn bij de inrichting van openbare ruimte. Elke inwoner zou binnen een redelijke afstand van de woning een stukje groen moeten hebben. Op veel plaatsen is dat het geval, maar nog niet overal;
  • Op veel plaatsen is ontharding of openbreken van verharde ondergrond het juiste pad om te bewandelen. Waar mogelijk en veilig, willen we gebetonneerde of andere verharde bodem openbreken en teruggeven aan de natuur. Dat is ook goed voor de waterproblematiek!
  • Scholen stimuleren meer groene, natuurlijke speelelementen op hun speelplaatsen te voorzien, aan groendaken te denken of bijenhotels te voorzien op hun daken;
  • De netheid van onze publieke ruimte is een permanent aandachtspunt. We denken dat op dit vlak opnieuw een inspanning nodig is, zowel naar aantal medewerkers als naar materieel. Bijzondere aandacht willen we de komende jaren besteden aan zwerfvuil, met name langs de landelijke wegen;
  • Met scholen samenwerken om kinderen warm te maken voor een klimaatbewuste en duurzame samenleving. Waarom bv. geen actie waarbij aan elke leerling een brooddoos of een drinkfles wordt aangeboden om hen bewust te maken van de afval- en plasticproblematiek?
  • Onze stad engageerde zich in De Klimaatstrijd. We pleiten voor ambitieuze en lokaal haalbare initiatieven. Laat ons in Lier en Koningshooikt het voortouw nemen!
  • Plattelandseducatie vooruithelpen. Waarom geen jaarlijkse ‘Boerderij in de Stad’ of slimme borden langs de wegen, zodat fietsers of wandelaars kunnen zien met welk type bedrijf ze te maken hebben, wat er zoal geproduceerd wordt...