Lier en Koningshooikt hebben enkele unieke troeven in handen. De schaal is bevattelijk. Er is de combinatie van een historische, middeleeuwse binnenstad met veel groen buitengebied. Er is het water dat overal prominent aanwezig is. We willen deze troeven meer uitspelen in onze stadspromotie en -beleving.

We geloven rotsvast dat nog meer kan bereikt worden op het kruispunt tussen toerisme, cultuur, handel, horeca en ondernemen. Ze kunnen elkaar versterken. Als toerisme een initiatief neemt, moeten cultuur, handel en horeca betrokken worden. Als een (cultureel) evenement georganiseerd wordt, moet dat toeristisch worden uitgespeeld en lokale ondernemers betrokken worden. We geloven niet in ‘beleidseilanden’. Over het muurtje kijken, elkaar versterken en samen de unieke Lierse en Hooiktse troeven in de verf zetten: daar gaan we voor.

Dat is Meer Lier en Meer Hooikt: meer ambitie voor onze stad, door onze troeven beter uit te spelen

Wat stellen we zoal voor?

 • Het kruispunt van handel, horeca, landbouw, cultuur, toerisme beter benutten. We willen dat de stad iemand voluit inzet op dat kruispunt. Onze stad promoten, permanent op zoek gaan naar samenwerkingen tussen cultuur, toerisme, handel, horeca, landbouw en ondernemingen, nieuwe initiatieven ontwikkelen om Lier in de schijnwerpers te plaatsen… Hij of zij zou ook betrokken zijn bij overleg om evenementen te verbeteren. Wat een prachtige job!
 • Lokale producten in de verf zetten. Dat is goed voor onze ondernemers en voor de promotie van onze stad. Wat als we de toeristenbrochures zouden uitbreiden met bv. bonnen voor een echt Liers product of de menukaarten in de restaurant een schapenkopje hebben naast de gerechten met Lierse ingedriënten? Onze ‘100% made in Lier’ is een perfect label;
 • Het onmiddellijke toeristische hinterland van Lier bevindt zich in een straal van +/- 30km rond onze stad. Samenwerking met andere steden is een goed idee om meer toeristen van verder weg naar Lier te lokken. Maar ook met kleinere gemeenten kan dat (bv. fietsen en bewegen in het groen);
 • Als de stationsomgeving heraangelegd wordt, moeten we toerisme meenemen in de plannen. Een station en de stationsomgeving zijn vaak de eerste visitekaartjes van een stad. We denken aan een mooi plein dat meteen richting Antwerpsestraat uitnodigt, duidelijke digitale borden met aankondigingen en een beperkte toeristische ontvangstbalie (bv. stadsplan);
 • Investeren in het Liers Cultuurcentrum De Mol zal nodig zijn. Het LCC geeft aan dat de huidige infrastructuur stilaan tekortschiet. Dit leidt ertoe dat sommige hedendaagse producties en artiesten niet meer naar het LCC afzakken;
 • Cultuur is niet beperkt tot de muren van een museum of cultuurcentrum. Onze straten en pleinen kunnen nog meer gebruikt worden als tentoonstellingsruimte. Tijdelijk of permanent: gebruik de openbare ruimte om mensen in aanraking te brengen met cultuur, gebruik de ruimte als ‘proevertje’;
 • Een van de belangrijkste troeven van Lier is het rijke historische patrimonium. De restauratie van de Sint-Gummaruskerk, onze belangrijkste toeristische trekpleister, heeft té lang stilgelegen. Den Bril, het Begijnhof, het oude OCMW-gebouw aan de Heilige Geeststraat… zijn slechts enkele andere gebouwen die aan restauratie toe zijn;
 • De stadssportvelden en minigolf zijn aan vernieuwing toe. We willen werk maken van een frisse, praktische inrichting en accommodatie. Recreatief, niet georganiseerd sporten, mag niet uit het oog verloren worden;
 • Nadenken over handenvrij shoppen. In Mechelen bestaat het al. Je gekochte spullen kan je binnenbrengen in een verzamelpunt of in een van de deelnemende winkels. Na het shopavontuur kan je de zakken er weer ophalen, gratis laten bezorgen op een (rand)parking of tegen een kleine prijs bij je thuis;
 • Meer gezellige plekken waar jong en iets ouder elkaar ontmoeten. Bestaande pleintjes en parkjes willen we opsmukken met extra zitbanken en meer groen. Waar het kan willen we nieuwe ontmoetingsplekken aanleggen;
 • We maken van onze publieke ruimte een echte thuis. Eenvoudige fitness- en sporttoestellen (aangepast aan gebruik door verschillende leeftijden), openbare ligzetels en hangmatten, een levensgroot spelbord, stenen schaak- en dambordtafels…;
 • In een (klein)stedelijke omgeving is het een uitdaging groene ruimte te bewaren. We stellen een groennorm voor als richtlijn bij de inrichting van openbare ruimte. Elke inwoner zou binnen een redelijke afstand van de woning een stukje groen moeten hebben. Op veel plaatsen is dat het geval, maar nog niet overal;
 • Altijd zoeken naar een goed evenwicht tussen een bruisende stad met veel evenementen aan de ene kant en een leefbare woonstad met voldoende kalme momenten aan de andere kant. Graag willen we, samen met de bewoners, bekijken hoe we in de toekomst tot een optimaal evenwicht kunnen komen;