Voor CD&V is 'oud' of 'ouder' in Lier en Koningshooikt niet gelijk aan 'out'. In Lier en Koningshooikt wonen veel jonge en iets oudere senioren. Zij verdienen een beleid en activiteiten op maat van hun leven en hun behoeften.

Dat is Meer Lier en Meer Hooikt: meer aandacht voor onze senioren. Want oud is niet out.

Wat stellen we zoal voor?

Toegankelijkheid

 • Een ‘8-80’-toets als straten, fiets- en voetpaden en pleinen opnieuw aangelegd worden. Dat wil zeggen dat we die zo aanleggen dat ze comfortabel en veilig zijn zowel een 8-jarige als een 80-jarige. Kinderen en ouderen zijn het meest kwetsbaar in het verkeer. Als hún toets doorstaan wordt, is het sowieso veilig voor iedereen;
 • De toegankelijkheid van de openbare ruimte voor rolstoelen, rollators en kinderwagens verbeteren. Wanneer we straten en pleinen opnieuw aanleggen, doen we dat zoveel als mogelijk op hetzelfde niveau, met minder verzakkingsgevoele materialen en brede voetpaden;
 • Meer aandacht voor obstakelvrije voetpaden zodat manouvreren met een rolstoel, rollator of buggy makkelijker is. Het is een kwestie van respect;
 • De toegankelijkheid van onze openbare gebouwen verbeteren door de toegankelijkheidstoets algemeen toe te passen;

Kwaliteitsvolle publieke ruimte

 • Meer gezellige plekken waar jong en iets ouder elkaar ontmoeten. Bestaande pleintjes en parkjes willen we opsmukken met extra zitbanken en meer groen. Waar het kan willen we nieuwe ontmoetingsplekken aanleggen;
 • Voldoende publiek toegankelijk sanitair. De beste manier om dit aan te pakken, is een goede samenwerking met onze handels- en horecazaken, musea en stadsdiensten;

Dienstverlening

 • Elektronische dienstverlening moet hand in hand blijven gaan met flexibele openingsuren en makkelijk te bereiken stadsdiensten voor zij die digitaal minder handig zijn;
 • Een Seniorenloket, een uniek aanspreekpunt voor senioren en hun vragen;

Vrije tijd

 • Een programmatie meer op maat van onze senioren in het Liers Cultuurcentrum;
 • Cultuur, musea, erfgoed… tot bij onze senioren in de woonzorgcentra brengen, met bv. een tijdelijke tentoonstelling of een voorstelling;
 • Sport en beweging voor senioren beter ondersteunen. Ook voor de dienstencentra is een rol weggelegd;
 • Het activiteitenaanbod in onze dienstencentra tegen het licht houden en waar nodig vergroten of verbeteren;

Zorg en gezondheid

 • Steun en premies op maat van mantelzorgers. De mantelzorgpremie die er was willen we opnieuw invoeren;
 • Een Liers mantelzorgplan dat steunt op de noden van zowel de zorgbehoevende als die van de mantelzorgers zelf;
 • Een jaarlijkse ontmoetingsdag voor Lierse mantelzorgers als manier om als stad waardering uit te drukken voor onze mantelzorgers;
 • Bekijken onder welke voorwaarden huisdieren zouden kunnen toegelaten worden in alle sociale woningen, woonzorgcentra en serviceflats. Huisdieren zijn leuk, gezellig én een remedie tegen eenzaamheid. Het proefproject in WZC Paradijs verdient navolging;

Wonen

 • De starterswoning als interessante woonvorm voor zowel jonge starters als oudere alleenstaanden stimuleren. Dat is een eenvoudige woning die makkelijk aanpasbaar en moduleerbaar is, afhankelijk van de levenfase;
 • Woonvormen die jong en oud stimuleren samen te wonen, ondersteunen. Voor de jongeren kan het de kosten wat drukken, voor de ouderen zorgt het voor sociaal contact;
 • Tot drie kamers in een woning verhuren aan studenten of jonge starters, met weinig formaliteiten, mogelijk maken. Een voor de hand liggende samenwerking is die met de zorgkundige opleidingen in onze stad. Voor ouderen in grote woningen kan het een welgekomen hulp zijn;
 • Beter informeren over de mogelijkheden om een grote eengezinswoning of hoeve aan te passen naar meerdere wooneenheden. Veel senioren wensen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Tegelijk zijn woningen vaak onbetaalbaar zijn voor jonge koppels of alleenstaanden. Zo kunnen twee uitdagingen in één keer oplossen.