“Meer Lier, Meer Hooikt”. Dat is de naam van ons programma. Het is een plan voor meer levenskwaliteit en geluk in Lier en Koningshooikt. Het is ook een ambitieus toekomstplan, geen programma voor enkel de volgende zes jaar. Het is ons beeld van het Lier en Koningshooikt dat we willen doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen.

Dit programma komt niet uit de lucht vallen. Het is het resultaat van een lang traject. Het is een programma dat we samen schreven. Samen met vele Lierse en Hooikste CD&V’ers uiteraard. Maar ook samen met vele andere inwoners van onze mooie stad. We voerden tientallen gesprekken met geëngageerde Lierenaars en Hooiktenaren uit het verenigingsleven, clubs, adviesraden, de ondernemerswereld, het landbouwmilieu, onderwijs, zorg… We organiseerden drie ateLIERs, open inspraakmomenten waar we onze ideeën aftoetsten. We pikten ideeën op met onze PlantJeIdee-wensboom op de Grote Markt en de jaarmarkt van Koningshooikt. Kortom: dit is ook úw programma.

Drie rode draden komen doorheen heel het programma terug: duurzaamheid, aandacht voor inspraak en betrokkenheid van burgers en verenigingen en een warm sociaal beleid met aandacht voor zij die het moeilijker hebben.

Het programma bevat 158 concrete actiepunten, netjes onderverdeeld per thema. We schuiven de volgende inhoudelijke punten uitdrukkelijk naar voor als speerpunten:

  1. Meer aandacht voor de zwakke weggebruiker en voor verkeersveiligheid. Voor voetgangers betekent dat onder meer goed aangelegde en obstakelvrije voetpaden en oversteekplaatsen. We gaan voor een ambitieus fietsbeleid zodat kinderen veilig op school geraken. 10% van de investeringen willen we voorbehouden voor o.m. gescheiden fietspaden en veilige oversteekplaatsen. De maatregelen die we voorstellen, moeten Lier in de toekomst ‘Fietsstad van het Jaar maken’.
  2. Aandacht voor mensen die zorg nodig hebben en zij die dreigen uit de boot te vallen. Zo willen we een mantelzorgplan op Lierse schaal en de mantelzorgpremie opnieuw invoeren. Armoede moet bestreden worden met een stevig luik armoedebeleid in het volgende bestuursakkoord, over verschillende beleidsdomeinen heen. We willen ook een actieplan ‘Weg met Eenzaamheid’ dat samen met buurtwerkingen eenzaamheid oppikt en aanpakt. Armoede, uitsluiting en eenzaamheid zijn onrechten waar we niet op toegeven.
  3. Meer kwaliteit in het woonbeleid. We willen een bruisende mix van woningen, geen projecten die de draagkracht van de buurt overstijgen of louter ‘verappartementering’. De buurt willen we zo vroeg mogelijk betrekken bij nieuwe bouwprojecten. En elke Lierenaar zou een stukje groen op wandelafstand van z’n voordeur moeten hebben. We willen een samenhangende visie op ruimtelijke ordening voor Lier en Koningshooikt.
  4. Het openbaar domein willen we zo inrichten dat het nog veel meer ontmoetingen tussen mensen Met veel groen, water, bankjes, speeltoestellen... Van het openbaar domein maken we een verlengstuk van de eigen woonkamer: een echte thuis. Toegankelijkheid voor mensen die slechter te been zijn en voor alle generaties staat centraal.
  5. Investeringen zijn nodig om Lier en Koningshooikt klaar te maken voor de toekomst. We willen dat Lier en Koningshooikt infrastructuur hebben om fier op te zijn. Naast de verdere heraanleg van straten, fietspaden en voetpaden, springen de volgende investeringen in het oog: sportinfrastructuur (bv. ontwikkeling Hoge Velden, kunstgrasveld VK Hooikt), Liers Cultuurcentrum De Mol en historische gebouwen (bv. Sint-Gummaruskerk, Begijnhof, Den Bril, oud OCMW-gebouw).
  6. Een vernieuwd centrum van Koningshooikt om er een verkeersveilig dorpshart van te maken. We gaan voor een aangenaam, leefbaar dorpscentrum op mensenmaat. Met veel groene ontmoetingsruimte en veilig voor fietsers en wandelaars. Als het aan ons ligt, wordt dit een project dat alle Hooiktenaren samen schrijven. De viering van 200 jaar Koningshooikt in 2022 kan een hefboom zijn.
  7. Een beleid op maat van onze senioren is nodig. En dan hebben we het niet alleen over zij die zorg nodig hebben, zoals onder punt B beschreven. Het gaat om een kwalitatief aanbod activiteiten, om toegankelijke dienstverlening van de stad die aandacht heeft voor mensen die minder vlot zijn op de digitale snelweg, om een eengemaakt Seniorenloket, etc.
  8. We willen de troeven van onze stad nog meer uitspelen. We vinden dat er nog vooruitgang kan geboekt worden op de ‘kruispunten’ tussen handel en horeca, landbouw, sport, cultuur en toerisme. Er is nog onbenut potentieel. Een cultureel evenement kan tegelijk een boost zijn voor horeca en handel, mensen aanzetten om met de fiets tot in Lier te komen of bedrijven stimuleren om een seminarie in onze stad te houden.
  9. Ook dienstverlening heeft een belangrijke plaats met o.m. een Woonloket, Seniorenloket en Ondernemersloket. Daarnaast hebben we het over de toegankelijkheid van onze stadsdiensten, over het gebruik van klare taal en over o.m. de dienstverlening van IVAREM en het containerpark.