Download en lees hier ons verkiezingsprogramma uit 2012.

De inleiding van toen:

Elke dag opnieuw geven 177 burgemeesters, 164 OCMW-voorzitters, 866 schepenen, 2800 gemeente- en OCMW-raadsleden en 22 districtraadsleden van CD&V het beste van zichzelf om van hun stad of gemeente een leefbare gemeenschap en warme samenleving te maken, die mensen kansen biedt maar mensen ook aanzet om de geboden kansen te grijpen. Ook in Lier-Koningshooikt is dit zo.

Onze mandatarissen stellen hun talenten ten dienste van hun lokale gemeenschap door aan een beleid op maat van de noden van de mensen vorm te geven, waarbij zij steeds zorgzaam omspringen met het gemeenschapsgeld dat hen ter beschikking staat, uw belastingsgeld.

Ook in de nieuwe legislatuur, die op 1 januari 2013 van start gaat, wil CD&V Lier-Koningshooikt mee bouwen aan een warm Lier-Koningshooikt, niet enkel in woorden, maar ook –en vooral– in daden, zoals u van ons gewoon bent.

Een warme, leefbare samenleving is een verhaal van vrijheid en verantwoordelijkheid, van rechten en plichten. Het ene kan, in onze visie, immers niet zonder het andere. Alleen door vrijheid in verantwoordelijkheid wordt een gemeenschap een actieve kansensamenleving die kan versterken, verbinden, verzorgen en vooruitzien.

Het is daar dat CD&V Lier-Koningshooikt en haar mandatarissen zich voor engageert. Met een dienstvaardige overheid die een algemeen kader biedt om onze samenleving de kans te geven mensen te versterken, verbinden, verzorgen en vooruitzien.