Koen Breugelmans

Gemeenteraadslid, Bestuurslid

  • Geboortedatum:

    1 maart 1961

  • Geboorteplaats:

    Lier

Koen is actief in de Lierse politiek sinds 1998. Hij werd toen voorzitter van CD&V (toen nog CVP) Lier-Koningshooikt. In 2001 deed hij zijn intrede in de gemeenteraad als CD&V-fractieleider. In januari 2005 werd hij schepen van openbare werken en automatisering. Na de verkiezingen van 2006 nam hij opnieuw de functie van CD&V-fractieleider in de gemeenteraad op.

In januari 2009 volgde hij Rita Van den Bulck op als schepen. Tot eind 2012 was hij schepen van Burgerlijke Stand, Personeel, Gezins- , Senioren- en Gehandicaptenbeleid. In januari 2013 werd hij opnieuw CD&V-fractieleider.

De huidige legislatuur (2019-2024) is zijn vierde mandaatsperiode: hij is daarbij als gemeenteraadslid voor CD&V een van de langst zetelende raadsleden.

Van bij de oprichting ervan in 2003 en tot eind 2018 was hij bestuurder van het Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf Lier (SOLag). Verder was hij ook ondervoorzitter-bestuurder van de vzw Prolier (Liers Cultuurcentrum De Mol).

Waarom doe je aan politiek?

"Lier en Koningshooikt, elk met hun eigenheid en specifieke troeven, liggen mij nauw aan het hart: de stadskern met zijn historisch patrimonium en vestengordel, de Netedijken, de open ruimte in Hooikt en de buitengebieden, alsook de regionale handels-, onderwijs- en culturele functie die Lier vervult. Deze troeven koesteren en nog meer uitspelen blijft de opdracht. De levenskwaliteit voor onze inwoners vrijwaren én nog verbeteren, dat was destijds de drijfveer om mij politiek te engageren en daar wil ik mij ook de komende jaren voor blijven inzetten. Op mijn eigen manier: niet met straffe uitspraken en de media opzoekend, maar wel door doelgericht en efficiënt de handen uit de mouwen te steken. Maar niet vóór eerst geluisterd te hebben, naar veldwerkers en belangengroepen, naar wijkcomités én betrokken burgers."

Koen hecht inderdaad veel belang aan participatie: “Méér en tijdiger mensen betrekken bij projecten kan de voortgang ervan alleen maar ten goede komen. Een door velen gedragen beslissing garandeert immers de beste resultaten.”

Bijzondere aandachtspunten zijn voor Koen:

  • de combinatie gezin, zorg en werk die voor vele jonge gezinnen moeilijk blijft;
  • de betaalbaarheid van woningen in Lier, zowel voor startende gezinnen, als voor alleenstaanden;
  • de specifieke verlangens en noden van de gestaag groeiende groep ouderen in onze stad, zowel de actieven, als zij die (meer) zorg nodig hebben;
  • de uitstraling van Lier als cultuurstad, met zijn monumenten en musea, kunstenacademies, cultureel centrum en bloeiend cultureel verenigingsleven.

De gemeenteraad van maandag 28 juni was de laatste voor ex-burgemeester en schepen Marleen Vanderpoorten. Na een politieke…

Lees meer

Het idee om alle straten binnen de Ring tot zone 30 te maken leeft al langer binnen het stadsbestuur. Tijdens de gemeenteraad…

Lees meer

De komende dagen en weken valt ons nieuwe WIJ-blad bij alle Lierenaars en Hooiktenaren in de bus. In dit nummer blikken onze…

Lees meer

Eerst en vooral: alle lof voor de inspanningen van iedereen die dag in dag uit strijdt tegen het coronavirus. Nen dikke merci.

Lees meer

#SamenTegenCorona is de slogan die Stad Lier hanteert in de strijd tegen Covid-19. Wij loven de inspanningen van alle Lierenaars…

Lees meer

Op de gemeenteraad van maandag 16 december 2019 werden de meerjarenplanning en meerjarenbegroting 2020-2025 besproken en…

Lees meer

De Lierse oppositiepartijen CD&V, Groen-Lier&Ko, Sp.a en Vlaams Belang vragen een extra gemeenteraad. Volgens de oppositie is de…

Lees meer

De Lierse oppositiepartijen hebben op de gemeenteraad van 24 juni 2019, ondanks vele goede elementen in het dossier, tegen de…

Lees meer

Op voorstel van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel stelde de Vlaamse Regering gisteren het…

Lees meer

Tijdens de gemeenteraad van januari wierp onze fractievoorzitter Stijn Coenen zijn blik op het bestuursakkoord van N-VA en…

Lees meer

Ons partijbestuur evalueerde deze week de voorbije verkiezingscampagne. Op deze vergadering maakte ereschepen Rita Van den Bulck…

Lees meer

Zaterdag 20 januari ging het 2de #PlantJeIdee ateLIER door in de leeszaal van CC Colibrant. De thema’s van ons tweede publieke…

Lees meer

CD&V Lier-Koningshooikt trekt vernieuwd, verjongd & verbreed naar de stembus. Op onze nieuwjaarsreceptie in CC Colibrant werden…

Lees meer

Op de Lierse gemeenteraad van 18 december 2017 werden het Budget 2018 en de aangepaste Meerjarenplanning 2018-2020 besproken en…

Lees meer

Persbericht CD&V Lier-Koningshooit | vrijdag 8 december 2017Het eerste ateLIER van CD&V Lier-Koningshooikt is achter de rug.

Lees meer

Op zondag 3 december gaven we het startschot van onze reeks ateLIERs. We verzamelden 's ochtends op  Thomas More Campus in Lier…

Lees meer

CD&V Lier-Koningshooikt nodigt alle Lierenaars en Hooiktenaren uit op drie ‘ateLIERs’. Op deze drie thematische gespreks- en…

Lees meer

Tussen de hoogdag van Sint-Gummarus en de processie in, vragen we aandacht voor de staat van Zijn toren. Zo’n prachtig monument…

Lees meer

Goed nieuws voor onze scholen!Op voorstel van onze minister Hilde Crevits selecteerde de Vlaamse regering 17 scholen in de…

Lees meer

Afgelopen gemeenteraad verzocht het stadsbestuur om 60 dagen extra tijd te krijgen om de 112 bezwaarschriften die in het kader…

Lees meer

In mei ll. werd er gewerkt op het speelpleintje aan de Tarwelaan. Het pad tussen de Tarwelaan en de Boekweitlaan (de ‘trage weg…

Lees meer

Stijn Coenen (39) trekt de lijst van CD&V Lier-Koningshooikt bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018. Op een teamdag…

Lees meer

Jaarlijks stappen heel wat Lierenaren en Hooiktenaren in het huwelijksbootje. Meestal een van de mooiste dagen uit hun leven.

Lees meer

De komende weken en maanden trekken we naar de Lierenaars & Hooiktenaren toe! Samen met de inwoners, verenigingen en de…

Lees meer