Stijn Coenen

Bestuurslid, Fractieleider Gemeenteraad

  • Geboortedatum:

    18 januari 1978

Stijns roots liggen in de Kapelstraat (Leuvense Poort). Het grootste deel van zijn leven speelde zich echter af in de Heistraat. Stijn stamt uit een echte Lierse familie met o.m. een drogisterij in de Berlarij en een zaak in kolen en meststoffen in de Spekkestraat.

In het dagelijks leven is Stijn algemeen directeur van de Thomas More Hogeschool. Tussen 2011 en 2013 stond hij aan het hoofd van het departement ‘Uit in Lier’.

Zelf een actief ruiter, is hij lokaal en regionaal actief binnen de Landelijke Rijverenigingen. Stijn is bestuurder bij de Gezellen van ’t Groot Volk en nauw betrokken bij een sport(infrastructuur)project in Port-au-Prince (Haïti). In het verleden was Stijn actief bij KLJ Lier-Zuid en had hij een (korte) voetbalcarrière bij KVK Hooikt en FC De Weerdt. Op zijn 'bucket list'? De GR20 op Corsica.

Hij is getrouwd en heeft drie kinderen.

Waarom doe je aan politiek?

Me engageren is “de aard van het beestje”, als dat nog kan voor de plek waar ik zelf ben opgegroeid, dan is dat nog veel sterker. Ik ben zeker een optimist wanneer het gaat over de toekomst, maar ik ben er ook van overtuigd dat dat niet vanzelf gaat. 

U kent vast de ribbel- en noppentegels die in de voetpaden op de Grote Markt zijn verwerkt. Maar weet u ook waarvoor ze dienen?

Lees meer

Beyerse Velden, Lispersteenweg... Weer staat een reeks bouwprojecten op stapel die open ruimte dreigen plat te walsen. Genoeg is…

Lees meer

Wat deed het stadsbestuur om topclub Royal Herakles Hockey Club in Lier te houden? Dat was de vraag die onze fractieleider Stijn…

Lees meer

Nu de coronapandemie stilaan achter ons ligt, moet Stad Lier vooruitkijken en de relance van economie en samenleving mee…

Lees meer

UPDATE: Ondertussen stelde de burgemeester zijn beslissing bij. Mondmaskers zijn niet langer verplicht, wél van harte aanbevolen…

Lees meer

Bij het begin van de zomer gaf onze ereschepen Rita Van den Bulck te kennen de fakkel in het Bijzonder Comité voor de Sociale…

Lees meer

Op de afgelopen gemeenteraad stond ook de jaarrekening van Stad en OCMW Lier op de agenda. Opvallend daarin: een ruim overschot,…

Lees meer

Het stadsbestuur van Lier heeft zélf de sleutel in handen om eerdere fouten in het dossier van de Beyerse Velden recht te…

Lees meer

Tijdens de gemeenteraad wierp onze fractieleider Stijn Coenen op dat het voor gemeenteraadsleden - zeker in de oppositie - niet…

Lees meer

Veilige schoolomgevingen nemen een belangrijke plek in het Lierse bestuursakkoord in. Fractieleider Stijn vroeg aan bevoegd…

Lees meer

Onze fractieleider Stijn Coenen kwam tijdens de gemeenteraad terug op het coronabeleid van Stad Lier. In een recente…

Lees meer

Tijdens de gemeenteraad afgelopen maandag werd stilgestaan bij het onderzoek dat de Lierse Huisvestingsmaatschappij voerde naar…

Lees meer

Onze fractieleider Stijn Coenen polste bij schepen Bert Wollants (N-VA) naar de proefopstelling met een tractorsluis in de…

Lees meer

Op de gemeenteraad van maandag 14 december lag een bijsturing van de meerjarenbegroting van de stad en het OCMW voor. Dat…

Lees meer

Resultaten mini-enquête Bijhorend persbericht Update 18 november 2020CD&V maant stadsbestuur aan tot actie met betrekking tot…

Lees meer

Vandaag vernamen we dat Stad en OCMW Lier zullen deelnemen aan het project 'Veerkrachtige Dorpen: samen sterk!' van de Provincie…

Lees meer

De komende dagen en weken valt ons nieuwe WIJ-blad bij alle Lierenaars en Hooiktenaren in de bus. In dit nummer blikken onze…

Lees meer

Eerst en vooral: alle lof voor de inspanningen van iedereen die dag in dag uit strijdt tegen het coronavirus. Nen dikke merci.

Lees meer

#SamenTegenCorona is de slogan die Stad Lier hanteert in de strijd tegen Covid-19. Wij loven de inspanningen van alle Lierenaars…

Lees meer

Vrijdag 17 januari was het weer zover: de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van onze afdeling. De eerste verdieping van ons mooie…

Lees meer

Vertrouwen. Over slecht bestuur en de lege dozen die samenwerking en participatie zijn voor de Lierse meerderheid Opinie…

Lees meer

Op de gemeenteraad van maandag 16 december 2019 werden de meerjarenplanning en meerjarenbegroting 2020-2025 besproken en…

Lees meer

De Lierse oppositiepartijen CD&V, Groen-Lier&Ko, Sp.a en Vlaams Belang vragen een extra gemeenteraad. Volgens de oppositie is de…

Lees meer

De Lierse oppositiepartijen hebben op de gemeenteraad van 24 juni 2019, ondanks vele goede elementen in het dossier, tegen de…

Lees meer

Stijn Coenen en Evi Van Camp, beide sinds januari gemeenteraadslid voor onze afdeling, doen mee aan de Vlaamse en federale…

Lees meer

Op voorstel van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel stelde de Vlaamse Regering gisteren het…

Lees meer

Tijdens de gemeenteraad van januari wierp onze fractievoorzitter Stijn Coenen zijn blik op het bestuursakkoord van N-VA en…

Lees meer

Ons partijbestuur evalueerde deze week de voorbije verkiezingscampagne. Op deze vergadering maakte ereschepen Rita Van den Bulck…

Lees meer

Maandagavond lazen we in de media dat N-VA en Open VLD een akkoord hebben bereikt om de volgende zes jaar opnieuw samen te…

Lees meer

Zaterdag 20 januari ging het 2de #PlantJeIdee ateLIER door in de leeszaal van CC Colibrant. De thema’s van ons tweede publieke…

Lees meer

Beste Lierenaar, beste Hooiktenaar,Beste Lierse tsjeven en sympathisanten,Beste CD&V’ers uit andere afdelingen die ons vandaag…

Lees meer

CD&V Lier-Koningshooikt trekt vernieuwd, verjongd & verbreed naar de stembus. Op onze nieuwjaarsreceptie in CC Colibrant werden…

Lees meer

Mijn eerste campagne: inhoud, durf en positivisme Onze lijsttrekker Stijn Coenen kroop in zijn pen om zijn wensen en dromen…

Lees meer

Persbericht CD&V Lier-Koningshooit | vrijdag 8 december 2017Het eerste ateLIER van CD&V Lier-Koningshooikt is achter de rug.

Lees meer

Op zondag 3 december gaven we het startschot van onze reeks ateLIERs. We verzamelden 's ochtends op  Thomas More Campus in Lier…

Lees meer

CD&V Lier-Koningshooikt nodigt alle Lierenaars en Hooiktenaren uit op drie ‘ateLIERs’. Op deze drie thematische gespreks- en…

Lees meer

Tussen de hoogdag van Sint-Gummarus en de processie in, vragen we aandacht voor de staat van Zijn toren. Zo’n prachtig monument…

Lees meer

Stijn Coenen (39) trekt de lijst van CD&V Lier-Koningshooikt bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018. Op een teamdag…

Lees meer

De komende weken en maanden trekken we naar de Lierenaars & Hooiktenaren toe! Samen met de inwoners, verenigingen en de…

Lees meer